Study buddhism nagarjuna 400

พระนาคารชุน

พระนาคารชุนถือกำเนิดในราวศตวรรษที่สอง เป็นผู้ก่อตั้งสำนักมัธยามิกะ(ทางสายกลาง)ในนิกายพุทธศาสนามหายาน ท่านได้รจนาคัมภีร์พุทธศาสนาเรื่องความว่าง อันเป็นคำสอนที่อธิบายทรรศนะของความจริงได้อย่างลุ่มลึก 

Top