Dalai Lama’nın Yeryüzü Gününün 50. Yıldönümüne Dair Mesajı

Sb nasa earth

Yeryüzü gününün 50. Yıldönümü olan bugün, gezegenimiz içinde yaşayanların sağlık ve esenliğini ilgilendiren en büyük sorunlardan biriyle yüz yüze. Bu savaşın tam da ortasındayken şefkat ve karşılıklı desteğin önemini her geçen gün daha iyi hatırlıyoruz. Devam eden küresel salgın ırk, kültür veya cinsiyet farkı gözetmeksizin hepimizi tehdit ediyor ve buna cevabımız insanlık olarak birleşerek herkesin en temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek olmalıdır.

Hoşumuza gitse de gitmese de bu yeryüzüne tek bir büyük insanlık ailesinin fertleri olarak doğduk. Zengin ya da fakir, eğitimli veya eğitimsiz, bir ulusa veya bir diğerine tabi, her ne olursa olsun nihayetinde hepimiz bir diğerimiz gibi sadece insanız. Dahası, hepimiz mutlu olabilmek ve acıdan sakınmak için eşit hakka sahibiz. Her varlığın bu açıdan eşit olduğunu idrak ettiğimizde empati ve başkalarına duyduğumuz yakınlık hissi kendiliğinden gelecektir. Bundan samimi bir evrensel sorumluluk hissi doğar: Başkalarına sorunlarının üstesinden gelebilmeleri için etkin şekilde yardım etmeye istekli olmak.

Yeryüzü annemiz bizlere evrensel sorumlulukla ilgili bir ders veriyor. Bu mavi gezegen muhteşem bir yaşam alanı. Onun hayatı bizim hayatımız, geleceği bizim geleceğimiz. Yeryüzü gerçekten de hepimiz için bir anne gibi ve bizler de onun çocukları olarak ona bağlıyız. İçerisinde olduğumuz küresel problemlerle baş etmeye çalışırken hepimizin bir arada ortaklaşa çalışması çok önemli.

Çevre meselesine dair duyarlılığı Tibet’ten 1959 yılında kaçmak zorunda kaldıktan sonra takdir etmeye başladım. Tibet’te doğal yaşadığımız ortamı her zaman saf olarak sayıp itibar ederdik. Bir akarsu gördüğümüzde örneğin, suyun içilebilir olup olmadığına dair endişemiz olmazdı. Ne yazık ki, içilebilir temiz suya ulaşılabilirlik bile günümüzde dünyanın karşılaştığı başlıca sorunlardan biri.

Dünyanın her yanındaki hastalar ve cesur yürekli sağlık çalışanlarının temiz su, sıhhi koruma ve temizlik hizmetlerine olan ulaşımını temin edip garanti altına alarak salgının kontrolsüzce yayılmasını engelleyebiliriz. Temizlik ve hijyen etkin sağlık hizmetlerinin en temel hususlarından biridir.

Doğru şekilde donatılmış yeterli personel sayısına sahip sağlık birimlerine olan sürdürülebilir erişim, gezegenimizi kırıp geçiren bu salgını yenmemizde bizlere yardımcı olacaktır. Bu aynı zamanda gelecek halk sağlığı krizlerine karşı hazırlıklı ve güçlü bir savunma da sağlayacaktır. Anladığım kadarıyla, küresel sağlık sorunlarıyla mücadeleye değinmek için oluşturulan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Planınca belirlenen hedefler tam da bu hususlara işaret etmektedir.

Bu krize hep birlikte göğüs gerdiğimize göre, özellikle dünyanın her yerindeki daha talihsiz tüm kardeşlerimizin acil ihtiyaçları karşılamak üzere dayanışma ve iş birliği hissiyle hareket etmemiz zaruridir. Önümüzdeki günlerde her birimizin daha mutlu ve sağlıklı bir dünya için elimizden geleni yapmaya gayret edeceğini umuyor ve dua ediyorum.

Dalai Lama

22 Nisan 2020

Top