Study buddhism geshe ngawang dhargyey

גשה נגוואנג דרגיי

גשה נגוואנג דרגיי (1925 - 1995) נודע בראש ובראשונה כמורה בודהיסטי מופתי. הוא התחנך במנזר סרה ג'ה, לימד ואימן תשעה "לאמות טולקו" (התגלמויות מחדש) ואלפי מערביים. מונה על ידי הדלאי לאמה כמורה הראשון למערביים בספריית העבודות והארכיונים הטיבטיים בדרמסאלה, לימד שם במשך 13 שנים. לאחר סיור הוראה בינלאומי מקיף, הקים את המרכז הבודהיסטי דרגיי בדנידין, ניו זילנד, ולימד שם כל ימי חייו.

Top