Study buddhism geshe ngawang dhargyey

Geshe Ngawang Dhargyey

Geshe Ngawang Dhargyey (1925 – 1995) được ghi nhớ chủ yếu như một đạo sư siêu việt. Xuất thân tu học tại Tu Viện Sera Je, ngài đã đào tạo chín vị lama tái sinh (tulkus) và hàng ngàn người Tây phương. Sau khi được Đức Dalai Lama bổ nhiệm làm vị thầy đầu tiên cho người Tây phương tại Library of Tibetan Works & Archives ở Dharamsala, ngài đã giảng dạy ở đó 13 năm. Sau một chuyến hoằng pháp quốc tế rộng rãi, ngài đã thành lập Dhargyey Buddhist Centre tại Dunedin, Tân Tây Lan, và giảng dạy ở đó trong suốt quãng đời còn lại.

Top