העצה של הדלאי לאמה להתמודדות עם מורים רוחניים פוגעניים

אלה מכם שהגיעו מטיבט והקהל הרב של הסינים הנמצאים כאן, יש משהו שאתם נדרשים להיות ברורים לגביו. כאשר ישנם מורים רוחניים צבועים וכוזבים, עליכם לחשוף את הכזב ואת דרכי ההונאה שלהם. עליכם להיות חד משמעיים בנוגע לכך.

לפני כמה שנים התקיימה בדהרמסלה ועידה של מורים שהגיעו מהמערב שלימדו בודהיזם טיבטי, זן בודהיזם וכדומה. לרגל הועידה הזו, כמה מבֵּין המורים המערביים דיווחו כך: "כיום, בין אלה שהם מאסטרים של זֵן, ישנם כמה שניתן להכריז עליהם כעל כאלה שהתנהגותם פוגענית מאד, וכמו כן גם בְּקֶרֶב הלאמות הטיבטים, ישנם כאלה שניתן להכריז עליהם כעל מי שמתנהגים בצורה מאד פוגענית. לאור זאת, אנו זקוקים לשיטה ואמצעים מיומנים על מנת לעצור בעדם. 

באותו זמן, אמרתי להם, "אין שום דבר שנוכל אנחנו בעצמנו לעשות על-מנת לעצור בעדם. הבהגאוואן בודהה הכריז באופן ברור ונחרץ על מה שיֵש לזנוח ומה שיֵש לאמץ. לדוגמה, הוא אמר בצורה ברורה ונחרצת "הניעו אחרים לפעול באופן שתואם את מטרות התורות ופעלו בעקביות בעצמכם בהלימה עם המטרות הללו." אבל הם לא מקשיבים לזה; אין בהם הערכה כלפי הדברים. אם הם לא העריכו את מה שהבהגאוואן בודהה אמר, איזו תועלת תהיה מכך שאנחנו נאמר משהו? זה לא יעזור בכלל.

עליכם לחשוף את המצב באופן פומבי. פַּרסמו בעיתונים, תוך ציון שמותיהם של אנשים, שיש מקרים כמו אלה של אנשים המלמדים את הדהרמה אך מתנהגים באופן נמהר. פַּרסמו את זה. זה עשוי לעזור מעט ולהביא תועלת מסוימת, אבל פרט לכך, זה שנסביר להם, לא יעזור לעצור בעדם". אמרתי להם את זה.

עליכם לדעת שכך הוא הדבר. בכול פעם שמתעורר מצב שיֵש מורה שהתנהגותו כוזבת וצבועה, פרסמו את שמו ובסופו של דבר, אם יש צורך לקחת אותו למעצר, אז דאגו לכך שיאסרו אותו. באמריקה קרה שחלקם נעצרו, ואולי גם בטאיוואן יהיו כמה שייעצרו. הם בהחלט חייבים להיעצר על ידי רשויות החוק.

כאשר קומץ מורי דהרמה כאלה, המחזיקים בתואר "לאמה", שהתנהגותם הוכרזה כמחפירה, מוּבלטים לעיני הציבור, אין צורך להדאיג את עצמכם עם מחשבות שזה הולך לגרום נזק לבודההדהרמה. באחת הפעמים, לפני כמה שנים, כשהייתי באנגליה היה, באחד ממרכזי הדהרמה הבריטיים, לאמה שגרם לשערורייה עקב התנהגותו עם נשים ואשר נעצר על ידי רשויות החוק באמריקה. תלמידיו אמרו לי שהם מאוד מודאגים. הם היו מודאגים מכך שאם זה המצב, קיימת סכנה שזה יגרום נזק לתורותיו של הבודהה עצמן. אמרתי להם שהם לא צריכים לדאוג בקשר לזה. 2500 שנים חלפו מאז הגעתו של הבהגאוואן בודהה. בימינו, יש רק קומץ של מורי דהרמה שעליהם הכריזו כעל כאלה שהתנהגותם מחפירה. הם אינם יכולים לגרום נזק לתורתו של הבודהה. המורים הללו שכעת נחשפו בהתנהגותם המחפירה אינם יכולים לגרום נזק לתורתו של הבודהה. אמרתי להם זאת. אני בטוח בכך.

Top