Aydınlanma Nedir?

What is enligtment abhijeet gourav

Aydınlanma bir Buddha – insan gelişimi ve potansiyelinin en üst düzeyi – olmak anlamına gelir ve Budizm’in nihai amacıdır. Bu, yeryüzündeki her varlığın erişme potansiyeline sahip olduğu bir şeydir.

Şu anda Buddha değiliz –onun yerine, sorunlarla dolu, sürekli iniş çıkışlı bir yaşam deneyimleriz. Zihinlerimiz her şeye otomatik olarak saçmalıklar yansıttığından ve biz bunların gerçeklik olduğuna inandığımızdan burada takılıp kalmış durumdayız. Bize gerçek mutluluk getireceğini düşündüğümüz ama sonuçta yalnızca mutsuzluk getiren davranışlarda bulunuruz.

[Bkz.: Etik Nedir?]

Normalde, kendimizi evrenin merkezi olarak ve tek önemli kişi olarak gördüğümüzden, başkalarını nasıl etkileyeceğini pek düşünmeden ne yapmak istiyorsak onu yaparız. Bu düşünce biçimi gerçekliğe karşılık gelmez: Bencilcedir ve kendimizi ve başkalarını mutsuz ederiz. Aydınlanmak için önce aşağıdakileri yapmaya başlamalıyız:

  • Davranışlarımızın kendimiz ve başkaları üzerindeki etkilerini anlamak ve yıkıcı davranışlarda bulunmaktan kaçınmak
  • Herşeyin aslında nasıl varolduğunu anlayarak, yansıtmalarımızın bizi kandırmasına son vermek.

Zihnimizin yansıtmalarına inanmaya son verdiğimizde bu akıl karışıklığından kaynaklanan öfke, açgözlülük ve kıskançlık gibi rahatsız edici duygulara da son veririz. Olumsuz duygularımız nedeniyle takıntılı şekilde davranmayı bırakırız. Bunun olması için aşağıdakiler gerekir:

  • Akılsızca davranışlardan kaçınma gücüyle etik öz-disiplin
  • Dikkat dağılması veya donukluğu önlemek için konsantrasyon
  • Faydalı olanla zararlı olan, doğru ile yanlış arasında ayrım yapmak için bilgelik
  • Sevgi ve şefkat gibi olumlu nitelikleri geliştirmekten kaynaklanan duygusal denge.

Bunlardan huzur elde etsek bile bu yeterli değildir: mutlak bir şekilde her şeyin ve herkesin birbirine bağlılığı ve bağımlılığını yine de göremeyiz. Bu nedenle, başkalarına en iyi nasıl yardım edeceğimizden asla tam emin olamayız.

Bunun için, zihinlerimizin hiçbir şey yansıtmadığı tamamen aydınlanmış Buddha’lar olmamız gerekir. Tüm varoluşun birbirine bağımlılığını net bir şekilde görür ve dolayısıyla başkalarına en iyi nasıl yardım edeceğimizi biliriz. Bedenlerimiz sonsuz enerjiye sahiptir, herkesle mükemmel şekilde iletişim kurabiliriz ve zihinlerimiz her şeyi anlar. Tüm varlıklar için sevgi, şefkat ve alakamız o kadar güçlüdür ki sanki her biri bizim çok sevdiğimiz tek çocuğumuz gibidir [Bkz.: Şefkat Nedir?]. Karşılığında hiçbir şey beklemeden başkalarına faydalı olmaya çalışırız. Aydınlandığımızda sabrımızı kaybetmek veya öfkelenmek, birilerine takıntılı bir şekilde bağlanmak veya çok yoğun ya da yorgun olduğumuz için onları görmezden gelmek imkansızdır.

Bir Buddha olarak aynı zamanda her şeyi biliriz ama kadir-i mutlak değiliz. Başkalarının acılarını gideremeyiz ama onlara öğreterek ve yaşayan bir örnek olarak onlara yol gösterebiliriz. Aydınlamaya giden yolun tamamını kat etmek için aşağıdakileri yapmamız gerekir:

  • Olağanüstü bir olumlu güç kaynağı oluşturmak: başkalarına olabildiğimizce benliksiz bir şekilde faydalı olmak
  • Gerçekliği anlamaya çalışmak: dünyaya saçmalıklar yansıtmayı bırakmak.

Aydınlanmanın sebeplerini oluşturmak için gereken tüm hammaddelere – fiziksel bedenlerimiz ve temel insan zekası – sahibiz. Gökyüzü gibi, zihinlerimiz ve kalplerimiz de doğaları gereği duygusal çalkantılar ve rahatsız edici duygulardan arınmıştır. Tek yapmamız gereken tam potansiyellerine ulaşmaları için onları geliştirmektir.

Aydınlanma neredeyse ulaşılması imkansız bir hedef gibi görünebilir ve erişmesi çok zordur – kimse kolay olduğunu iddia etmedi! Ama onu hedeflemek hayatlarımıza olağanüstü anlam katar. Herkesle olan birbirine bağlılığımızı anladığımızda kendimizi depresyon ve kaygıdan koruruz. Olabilecek en büyük maceraya atıldığımızda, yani herkesin iyiliği için aydınlanmaya erişmeye çalıştığımızda yaşamı dolu dolu yaşarız.

Video: Khandro Rinpoşe — “Aydınlanma İçin Ne Gerekir?”
Altyazı seçeneğini aktif hale getirmek için lütfen video ekranının alt sağındaki “CC” ibaresine tıklayınız. Altyazı dilini değiştirmek için lütfen “Settings/Seçenekler” kısmına tıklayıp daha sonra “Subtitles/Altyazı” seçeneğini tıklayarak tercih ettiğiniz dili seçiniz.
Top