ਭੌਤਿਕਵਾਦ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ

How deal with materialism

ਭੌਤਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਾਨਸਿਕ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਭੌਤਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋ ਮਾਨਸਿਕ ਦਰਦ, ਇਕੱਲਤਾ, ਡਰ, ਸ਼ੱਕ, ਈਰਖਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹਰੇਕ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ - ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ, ਕੁੱਝ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਟ੍ਰੈਂਕੁਲਾਈਜ਼ਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਮਨ ਲਈ ਅਸਲ ਦਵਾਈ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਭੌਤਿਕਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੰਤੁਲਨ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਪਯੁਕਤ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁੰਦਰ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੰਗ ਲਗਾਓ, ਇਹ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਬਦਸੂਰਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਆਕਰਸ਼ਕ, ਵਧੇਰੇ ਸੋਹਣਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਮਦਰਦੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਲਿਆਈ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੇਖੋ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਦਇਆ ਦਾ ਬੀਜ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਬੀਜ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਹੋਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮਹਾਨ ਭਾਰਤੀ ਬੋਧੀ ਗੁਰੂ, ਸ਼ਾਂਤੀਦੇਵ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ।

Top