Study buddhism tsenzhab 500

צנז'אב סרקונג רינפוצ'ה

צנז'אב סרקונג רינפוצ'ה (1914 - 1983) היה עמיתו הראשי לקרב-שיח (דִיבֵּייט) ואחד ממורי הדלאי לאמה. הוא היה מאסטר מלומד ומומחה בכל ארבע המסורות של הבודהיזם הטיבטי. סרקונג רינפוצ'ה סייע להקמת המנזרים הבודהיסטים הטיבטיים בהודו. הוא ערך שני סיורי לימוד בצפון אמריקה ובאירופה, נגע בליבם של כל מי שפגשו בחוכמתו המעשית, בהומור ובאופן התנהלותו בגובה העיניים.

Top