Study buddhism tsenzhab 500

Tsenshap Serkong Rinpoche

Tsenzhab Serkong Rinpoche (1914 – 1983) là Thầy Đối Tác Tranh Biện và một trong những vị thầy của Đức Dalai Lama. Là một bậc thầy uyên bác trong cả bốn trường phái Phật giáo Tây Tạng, Serkong Rinpoche đã hỗ trợ cho việc tái thiết các tu viện Phật giáo Tây Tạng tại Ấn Độ. Ngài đã thực hiện hai chuyến hoằng pháp ở Bắc Mỹ và Âu châu, làm rung động trái tim của tất cả những ai đã gặp gỡ ngài bẳng trí tuệ thiết thực, tính hài hước và phong cách thực tế của mình.

Tài liệu liên quan
Top