Chân Dung Tsenshap Serkong Rinpoche

Tsenzhag Serkong Rinpoche, một trong những vị thầy chính của Đức Dalai Lama thứ Mười Bốn, cũng là vị thầy chính của Tiến sĩ Berzin. Phong cách thực tế, cách tiếp cận thực tiễn và tính hài hước tuyệt vời của ngài khiến cho các đệ tử Tây Tạng cũng như Tây phương đều quý mến ngài. Là một đạo sư uyên bác về tất cả các truyền thống Phật giáo Tây Tạng, ngài đã kết hợp những phẩm hạnh cao cả nhất của một học giả uyên bác, một thành tựu giả, và một vị thầy thiện xảo đầy lòng bi mẫn. Ở đây, Tiến sĩ Berzin sẽ chia sẻ những kỷ niệm làm đệ tử thân cận, thông dịch viên và thơ ký Anh ngữ cho Serkong Rinpoche trong chín năm.

Top