تصویری از تسنژاب سرکونگ رینپوچه

تسنژاب سرکونگ رینپوچه یکی از استادان اصلی چهاردهمین دالایی لاماست، او استاد اصلی دکتر برزین نیز بود. دانشجویان تبتی و غربی سرکونگ رینپوچه به‌خاطر روش متواضعانه، رویکرد عملی و حالت شوخ‌طبعی شدیدش او را گرامی می‌داشتند. او استاد همه سنت‌های بودایی بود، او برترین ویژگی‌‌های یک محقق عالم، یک کارآزموده موفق و یک معلم مشفق را داشت. در اینجا دکتر برزین خاطرات خود را از نه سالی که هم دانش‌آموز او بود و هم مترجم و منشی انگلیسی زبان او تعریف می‌کند.
Top