ෂෙන්ෂැබ් සර්කොං රින්පෝෂේ ප්‍රතිමූර්තිය

පරම පූජනීය දහ හතරවන දලයි ලාමා වහන්සේගේ ප්‍රධාන ගුරුවරුන් අතරින් අයෙකු වූ ෂෙන්ෂැබ් සර්කොං රින්පෝෂේ දර්ශනසූරී බර්සින්ගේ ප්‍රධාන ගුරුවරයාද විය. ඔහුගේ පොළවේ පය ගසා සිටින චරිත ස්වභාවය, ප්‍රායෝගික ප්‍රවේශය හා ඉමහත් වූ හාස්‍ය රසයද බටහිර හා තිබ්බතීය යන දෙවර්ගයේම සිසුන්ගේ සිත්ගත් කරුණු විය. තිබ්බතීය බුදු දහමේ සියලු සම්ප්‍රදායන්හි කෙළ පැමිණියෙකු වන ඔහු උගතෙකු, විශාරද පිළිවෙත් පුරන්නෙකු හා කුසලතා පූර්ණ, කාරුණික ගුරුවරයෙකු සතු ඉහළම ගුණාංගයන්හි සංකලනයක් විය. මෙහිලා දර්ශනසූරී බර්සින් විසින් ඔහුගේ සමීප සිසුවා, කථා පරිවර්තකවරයා හා ඉංග්‍රීසි ලේකම්වරයාද වශයෙන් ගතකළ වසර නවයක කාල පරිච්ඡේදයට අදාළ පුද්ගලික මතක සටහන් බෙදා හදාගනු ලබයි.
Top