අඩවිසිතියම

අප ගැන

පුණ්‍යාධාර

FAQ

වීඩියෝ

වාඞ්මාලාව

මූලික කරුණු

විශ්වසාධාරණ වටිනාකම්

විශ්වමය වටිනාකම් ක්‍රියාවට නැංවීම

සමාජ, භාවමය හා ආචාර ධාර්මික (SEE) ඉගෙනුම: අපගේ භාවයන් වටහා ගැනීම

සමාජ, භාවමය හා ආචාර ධාර්මික (SEE) ඉගෙනුම: ප්‍රධාන කරුණු පිළිබඳ සංක්ෂිප්ත සටහන

අර්ථාන්විත ජීවිතයක් ගතකිරීම

ලෝක ආචාර ධර්මයන්හි පදනම ලෙස අවංකභාවය

සමාජ, භාවමය හා ආචාර ධාර්මික ඉගෙනුම: සමාජ කුසලතාවයන් වගාකර ගැනීම

COVID-19 උදෙසා සාමූහික ගෝලීය ප්‍රතිචාරයක් දැක්වීමට එකමුතු විය යුතුයි

පුරාණ භාරතීය වටිනාකම්වලට පුනර්ජීවනය ලබාදීම

එදිනෙදා ජීවිතයේ ව්‍යවහාරික ආචාර ධර්මයන් පිළිබඳ මූලධර්ම

දලයි ලාමා වහන්සේගේ වෙසක් දින සංදේශය

ආගම ඉක්මවූ සදාචාරය

සදාචාරය තුළින් සතුටින් පිරි මනසක් ළඟා කර ගැනීම

කොරෝනා වෛරසය පිළිබඳ දලයි ලාමා වහන්සේ: පුදපූජා පැවැත්වීම ප්‍රමාණවත් නොවේ

මානසික සැනසීම මඟින් සාමය ළඟා කරගැනීම

සතුටේ උල්පත කරුණාවයි

සදාචාරාත්මක ජීවිතයකට යොමුවන අයුරු

අවංකකම, විශ්වාසය සහ මිත්‍රත්වය

සමාජ, භාවමය හා ආචාර ධාර්මික ඉගෙනුම (SEE Learning) : විශ්වමය වටිනාකම් පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහනකි

මිහිකත දිනයේ 50වන සංවත්සරය නිමිත්තෙන් දලයි ලාමාපාදයෝ

මානසික සැනසීමද සම්පූර්ණ බවද සොයා ගැනීම

සමාජ, භාවමය හා ආචාර ධාර්මික ඉගෙනුම: ලෝක පුරවැසියෙකු බවට පත්වීම

කාලගුණික විපර්යාස පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ සමුළුව වෙත පරම පූජනීය දලයි ලාමා වහන්සේ විසින් යොමු කරන ලද පණිවිඩය

විශ්වමය ආචාර ධර්ම සමගින් සාම ප්‍රවර්ධනය

විශ්ව ආචාර ධර්ම යනු මොනවාද?

කුමක්ද?

භාවනාව යනු කුමක්ද?

මනස යනු කුමක්ද?

සදාචාරය යනු කුමක්ද?

මූලික බෞද්ධ විශ්වාස 10

බෞද්ධ ප්‍රතිපදාව කුමක්ද?

බුදුදහම යනු කුමක්ද?

සරණාගමනය යනු කුමක්ද?

සංඝයා යනු කවරෙක්ද?

ධර්මය යනු කුමක්ද?

බුදුන් වහන්සේ යනු කවරෙක්ද?

කරුණාව යනු කුමක්ද?

බෞද්ධයෙකුගේ ජීවිතයේ දිනයක්

සතුට යනු කුමක්ද?

කර්මය යනු කුමක්ද?

බුදු දහම තුළ යාඥාව යනු කුමක්ද?

මෛත්‍රිය යනු කුමක්ද?

බුදු දහම හා පරිණාමය

සම්බෝධිය යනු කුමක්ද?

චතුරාර්යසත්‍ය යනු මොනවාද?

කෙසේද?

මෛත්‍රිය වඩන අයුරු

කාංසාව දුරුකරන අයුරු

අන්‍යයන්ට උදවු කරන ක්‍රම 11

භෞතිකවාදය සමග කටයුතු කරන අයුරු

කරුණාව වඩන අයුරු

භාවනාව වඩන අයුරු

ව්‍යාපාරයක් පවත්වාගෙන යාමට උදවු කරන බෞද්ධ මූලධර්ම 5

ජීවිතයට බෞද්ධ ඉඟි

හිතවත්කම් පැවැත්වීමේදී ඉරිසියාව මැඬලන අයුරු

කෝපය පාලනය කිරීමේ බෞද්ධ ඉඟි 8

සතුට උදෙසා බෞද්ධ ඉඟි 8

භාවනා

සන්සුන් වීම

සැලකිලිමත්භාවය උපදවා ගැනීම

දුෂ්කර සම්බන්ධතාවයන් සම්බන්ධව කටයුතු කිරීම

කරුණාව හැඟීම

අනිත්‍යය කෙරෙහි ගෞරවාන්විත වීම

මරණය පිළිබඳ යථාර්ථවාදී වීම

ජිවිතයට අරුතක් ලබාදීම

බලහත්කාරී හැඟීම් ජයගැනීම

වරදකාරිත්වය පළවා හැරීම

මාර්ගෝපදේශ සහිත භාවනා යොදාගන්නා ආකාරය

විහිදෙන ආදරය

ජීවිතය අගය කිරීම

අනුන්ට සමාව දීම

තිබ්බත බුදුසමය

බුදුසමය ගැන

බුදුන්වහන්සේගේ මූලික පනිවුඩය

බුදුසමයට අයත් ලෝකය

බුදුදහම අධ්‍යයනය කරන අයුරු

සම්බෝධියට මඟ

අනුක්‍රමික මාර්ගය

කර්මය සහ පුනරුත්පත්තිය

ආදරය සහ කරුණාව

සමාධිය

ශූන්‍යතාව

මනස හික්මවීම

මනස හික්මවීම යනු කුමක්ද?

පීඩාකාරී මානසික ආවේග සමග කටයුතු කිරීම

ජීවිතයේ අභියෝග දරා ගැනීම

ආධ්‍යාත්මික ගුරුවරු

මුල් කාලීන ඉන්දියානු ආධ්‍යාත්මික ගුරුවරුන්

 මුල් කාලීන තිබ්බතීය ආධ්‍යාත්මික ගුරුවරුන්

සම කාලීන තිබ්බතීය ආධ්‍යාත්මික ගුරුවරුන්

දෙවන ට්සෙන්ශාබ් සේකොං රින්පෝඡේ

අතීශපාදයෝ

යොංඩ්සින් ලිං රින්පෝඡේ හිමි

ගේශේ ඞවං ධර්ග්‍යේ හිමි

ට්සෙන්ශාබ් සේකොං රින්පෝඡේ හිමි

14 වන දලයි ලාමා වහන්සේ

ශාක්‍යමුනි බුදුන්වහන්සේ

ආර්යදේවපාදයෝ

ගම්පොපාපාදයෝ

ශාන්තිදේවපාදයෝ

ට්සොංඛාපාපාදයෝ

නාගාර්ජුනපාදයෝ

උසස් අධ්‍යයනය

ලැම් රිම්

පරාසයන් තුන

අනිත්‍යය සහ මරණය

බෝධිචිත්තය

මනසේ විද්‍යාව

ආවේග ස්වස්ථතාව

ඉතිහාසය සහ සංස්කෘතිය

ගිනිකොන දිග ආසියාවේ බුදුසමය

බුදුසමය සහ ඉස්ලාම් ආගම

බුදුසමය සහ ඉස්ලාම් ආගම: උසස්

Top