ภาพถ่ายบุคคลของเซนซับ เซอคง รินโปเช

เซนซับ เซอคง รินโปเชเป็นหนึ่งในอาจารย์หลักของสมเด็จองค์ดาไลลามะที่สิบสี่ และยังเป็นอาจารย์ประจำของดร. เบอร์ซิ่นด้วย บุคคลิกที่ติดดิน แนวทางเชิงปฏิบัติ และอารมณ์ขันอันเป็นเลิศของท่านทำให้ท่านเป็นที่รักของทั้งชาวทิเบตและนักเรียนชาวตะวันตกทั้งหลาย ในฐานะปรมาจารย์ของทุกนิกายในพระพุทธศาสนาแบบทิเบต ท่านผสมผสานคุณสมบัติอันสูงสุดทางด้านบัณฑิตผู้เพรียบพร้อม ผู้ปฏิบัติที่เชี่ยวชาญ และอาจารย์ผู้รอบรู้และมีความเห็นอกเห็นใจเข้าด้วยกัน ในส่วนนี้ ดร. เบอร์ซิ่นแบ่งปันความทรงจำส่วนตัวบางส่วนในเก้าปีของการเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิด เป็นล่าม และเป็นเลขานุการด้านภาษาอังกฤษของท่านให้เราได้ฟัง
Top