ਲਾਮ-ਰੀਮ ਗਰੇਡਡ ਮਾਰਗ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ

ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਗਰੇਡਡ ਰਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਉਸ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਦੁਰਲੱਭ ਅਵਸਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ, ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੋ ਬੁੱਧ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਨਮੋਲ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਨਰ-ਜਨਮ

ਅਨਮੋਲ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਨਰ-ਜਨਮ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਤਨ ਵਰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੈ

ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਤਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ; ਪਰ ਉਹ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਤਨ ਨਾਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਤਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਲਈ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਤਨ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਰਤਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਯਾਨਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਕਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਤਨ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭੈੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਧਾਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ; ਅਤੇ, ਜੇਟਸਨ ਮਿਲਾਰੇਪਾ (Jetsun Milarepa) ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਤਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਤਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ – ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਤਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਪਰ ਧਰਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ (ਯੋਗਤਾ) ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਬਲਕਿ ਤਿੰਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ: ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਮੁਕਤੀ, ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ।

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਦਾਰਥਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਦਾਰਥਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਖੁੱਦ ਉੱਤੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ – ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਰੇਲ ਜਾਂ ਬੱਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨ ਹੁੰਦਾ।

ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੇਟਸਨ ਮਿਲਾਰੇਪਾ (Jetsun Milarepa), ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਟਸਨ ਮਿਲਾਰੇਪਾ (Jetsun Milarepa) ਅਤੇ ਸ਼ੱਕਿਆਮੁਨੀ ਬੁੱਧ (Shakyamuni Buddha) ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਦਾਰਥਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਨੇਕ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਦਾਰਥਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ।

ਅਨਮੋਲ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ

ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇੰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ:

 • ਸਖਤ ਨੈਤਿਕ ਸਵੈ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਰੱਖਣਾ
 • ਛੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ (ਛੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ)
 • ਸ਼ੁੱਧ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ।

ਸਖਤ ਨੈਤਿਕ ਸਵੈ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਰੱਖਣਾ

ਸਖਤ ਨੈਤਿਕ ਸਵੈ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਨੈਤਿਕ ਸਵੈ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ, ਦਸ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹਨ। ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ:

 • ਜੀਵਨ ਖੋਹਣਾ – ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੰਦੀ ਵੱਢਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
 • ਉਹ ਲੈਣਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ – ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਕ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲਗਭਗ ਇਕੋ ਸਮਾਨ ਗੱਲ ਹੈ।
 • ਅਣਉਚਿਤ ਜਿਨਸੀ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ – ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ।

ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਕਾਰਜ:

 • ਝੂਠ – ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
 • ਵਿਭਾਜਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣਾ - ਦੋਸਤ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
 • ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ – ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਕੁੱਤਾ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ, “ਸਕ੍ਰੈਮ! ਇੱਥੋਂ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ!” ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਕਠੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਠੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 • ਬੇਅਰਥ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ – ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਹਲੀ ਗੱਪ ਹੈ: "ਮੈਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਗਿਆ," "ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀਤਾ।" ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਇਸ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤਿੱਬਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੱਪਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ!

ਮਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ:

 • ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ – ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਘਰ ਹੈ, ਆਦਿ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੈ।
 • ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ – ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।
 • ਦੁਸ਼ਮਣਵਾਦ ਦੁਸ਼ਮਣਵਾਦ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ – ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗਹਿਣੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਪੂਜਾ ਦੀ ਭੇਟ ਦੀ ਰਸਮ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੱਖਣ ਦੇ ਦੀਵੇ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਮੱਖਣ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟੋਰਮਾ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਕਰਨਾ ਟਸੰਪਾ (ਟੋਸਟਡ ਜੌਂ ਅਨਾਜ) ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਵਰਗਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਮ-ਰਿਮ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਛੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ (6 ਸੰਪੂਰਨਤਾਵਾਂ)

ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਛੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਰਵੱਈਏ ਜਾਂ ਪਾਰਾਮੀਟਾਸ (ਛੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾਵਾਂ) ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ:

 • ਉਦਾਰਤਾ
 • ਨੈਤਿਕ ਸਵੈ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ
 • ਧੀਰਜ
 • ਦ੍ਰਿੜਤਾ
 • ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਰਤਾ (ਇਕਾਗਰਤਾ)
 • ਵਿਤਕਰਾਤਮਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ (ਸਿਆਣਪ)।

ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਦਾਰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬਦਚਲਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਧੀਰਜ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਰੱਖਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਨੰਦ ਲੈਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਆਲਸੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੌਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਭਟਕਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ – ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਭਟਕਦਾ ਹੈ – ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ, ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਕਰਨ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਭਟਕਦਾ ਮਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਵਿਤਕਰਾਤਮਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਤਕਰਾਤਮਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਸੁੰਨਾਪਣ (ਖਾਲੀਪਣ) ਨੂੰ ਸਮਝੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਰ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗੁਆਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ਼ੁੱਧ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ

ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਨੈਤਿਕ ਸਵੈ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਛੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ, “ਓ ਬੁੱਧ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਲੜਕੀ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਲੜਕਾ ਹੋਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਾਂ।” ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰਪਣ ਖਾਸ ਹੋਵੇ। ਗੈਂਡੇਨ (Ganden) ਮੱਠ ਵਿਚ ਤਖਤ ਸੀ, ਗੈਲੂਗਪਾ (Gelupa) ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸੀਟ, ਗੈਂਡੇਨ (Ganden) ਤਖਤ। ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ, ਮੱਠ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਗਾਂ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਭਿਕਸ਼ੂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, “ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?” ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਗੈਂਡੇਨ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ!”

ਬਿਨਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਅੱਠ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਮ

ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਠ ਵਿਰਾਮਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਪਲ ਲਈ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਅੱਠ ਅਸਥਾਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਗੈਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ:

 • ਅਨੰਦ ਰਹਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪ੍ਰਾਣੀ (ਨਰਕ ਦੀ ਹੋਂਦ) – ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਨੰਦ ਰਹਿਤ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਕਲਚਿੰਗ ਭੂਤ (ਭੁੱਖਾ ਭੂਤ, ਪ੍ਰੇਤ) - ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੂਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਨਾਲ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਭੂਤ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖਾਣੇ ਦੇ 60 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦ ਰਹਿਤ ਨਰਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਂ ਭੁੱਖੇ ਭੂਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੋਜਨ ਲਈ ਫਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

 • ਰੀਂਗਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵ (ਜਾਨਵਰ) – ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਪਨਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
 • ਬ੍ਰਹਮ ਹਸਤੀ (ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦਾ ਦੇਵਤਾ) – ਬ੍ਰਹਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸ਼ਰੀਪੁੱਤਰ (Shariputra) ਦਾ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ “ਗੁਰੂ-ਸਮਰਪਣ” ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ। ਚੇਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਰੀਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਚੇਲਾ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੀਪੁੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਬੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ “ਹੈਲੋ!” ਕਿਹਾ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਧਰਮ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਨਰਜਨਮ ਲੈਣਾ:

 • ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਧ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹਨ – ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।
 • ਵਹਿਸ਼ੀ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ – ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਤਸਾਰੀ (Tsari) ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਹੈ। ਤਿੱਬਤੀ ਹਰ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਬਾ ਕਬੀਲਾ ਜੋ ਉਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਇਕ ਯਾਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਬਾਸ ਨੂੰ ਯਾਕ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਪੀਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

 • ਵੱਡੀਆਂ ਅਪਾਹਜਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ – ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਨ੍ਹੇ, ਬੋਲ਼ੇ ਅਤੇ ਗੂੰਗੇ, ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ।
 • ਅਧਿਆਤਮਿਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ – ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਭਿਆਸ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਬੋਧੀ ਧਰਮ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ।

ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ।

ਸਮਾਨਤਾ

ਅਸੀਂ ਅਨਮੋਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਰੇਤ ਦੇ ਕਣਾਂ ਜਿੰਨਾ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਘੱਟ ਹਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਲਾਮਾ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੰਗੋਲੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹਨ!” ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਸੋਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣੀ

ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਦੇ ਅੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਕੰਮ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਅੱਧੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ; ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਥੈਲਾ ਉਥੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਈਏ, ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਥੈਲਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣਾ

ਮੌਤ ਅਟੱਲ ਹੈ

ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਟਾਨ ਜਾਂ ਧਾਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਦਰਅਸਲ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਪਾੜ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਹੂ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੀਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗ ਘੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜਿੰਨੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਨ।

ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਣਕੇ ਨਾਲ ਗਿਣਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਤਿੱਬਤੀ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਾਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।

ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਮਰਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਿੱਟਾ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਿੱਟਾ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਰਾਂਗੇ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਰੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਟੁੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮਰੋਗੇ। ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਮ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਇਸ ਮਿਸਾਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਟੁਕੜੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਏਗਾ, ਪਰ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ: ਮੈਂਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਲੂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜੋ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਫਰਾਈ ਬ੍ਰੈੱਡ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਅਜੇ ਪਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਵਪਾਰੀ ਹੋ ਜਿਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਪੇਟਣਾ ਹੈ। ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ 100,000 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ: ਉਹ ਸਭ ਬੱਸ ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ।

ਸਿਰਫ ਇਕ ਚੀਜ ਜੋ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਕਿਉਂਕਿ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਾਰੂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਪਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਬਗੈਰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਿੱਬਤੀ ਤਿੱਬਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਤੂੜੀ ਵਾਂਗ ਬੇਲੋੜਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਰੇਤ ਦੇ ਕਿੱਲ੍ਹੇ ਵਰਗਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਪਹਿਲੂ

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਾਇਰਾ

ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ। ਧਰਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਹੋਣਾ: “ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਕ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ; ਮੈਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿਚ ਬਦਤਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੁਕਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗਾ,” ਸਾਡੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਪੱਧਰ ਹੈ।

ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭੈੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਖਤ ਨੈਤਿਕ ਸਵੈ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਰੱਖਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੈਤਿਕ ਸਵੈ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੱਕਾ ਇੱਛਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਗਾੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਰਗਾ ਹੈ – ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਸਵੈ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਮਾੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਸਵੈ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਮਨਤਮ ਪੱਧਰ ਹੈ।

ਦਰਮਿਆਨਾ ਦਾਇਰਾ

ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਬਦਤਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਬਚਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਦੇਵਤਾ ਰਾਜ ਦੇ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਾਮ-ਰਿਮ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਦੁਆਰਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਹੋ, ਪਰ ਠੰਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਾਂ।

ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੇਕਾਬੂ ਆਵਰਤੀ ਪੁਨਰ ਜਨਮ। ਜੜ੍ਹ – ਦਰਖ਼ਤ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਾਂਗ - ਯਕੀਨਨ ਸੁਤੰਤਰ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਫੜਣਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਘੁੰਮਣਾ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਝੂਲੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਣ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਤਰਨ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਆਰੀਆ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਹਿਸਾਸ ਵਾਲੀ ਹਸਤੀ, ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਗੈਰ-ਸੰਕਲਪਿਕ ਵਿਤਕਰਾਤਮਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਛਾਣ ਰਹਿਤਤਾ, ਅਸੰਭਵ "ਆਤਮਾ" ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁੰਨੇਪਣ (ਖਾਲੀਪਣ) ਦੀ ਵਿਤਕਰਾਤਮਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਨਿਰੰਤਰਤਾ 'ਤੇ ਸੁੰਨੇਪਣ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਸੁਲਝੀ ਹੋਈ ਅਵਸਥਾ, ਸ਼ਾਮਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਸਵੈ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਉੱਚ ਸਿਖਲਾਈ – ਨੈਤਿਕ ਸਵੈ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿਖਲਾਈ, ਲੀਨ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾਤਮਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ – ਸਾਨੂੰ ਬੇਕਾਬੂ ਆਵਰਤੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਰਗੀਕਰਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰੀਆ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹਨ:

 • ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਮਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਵੇਖਣ ਦਾ ਰਸਤਾ)
 • ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਦਤ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਮਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ (ਧਿਆਨ ਦਾ ਰਸਤਾ) 
 • ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਮਨ ਦੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਗੈਰ-ਸੰਕਲਪਿਕ ਸਿੱਧਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਦਤ ਵਾਲੇ ਰਸਤਾ ਮਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਸੁੰਨੇਪਣ ਦੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਸੰਕਲਪਿਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁੰਨੇਪਣ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਤ ਪਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਅਰਹਾਟ, ਇਕ ਮੁਕਤ ਜੀਵ ਹੋ।

ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਉੱਨਤ ਦਾਇਰਾ

ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ

ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸੀਮਤ ਜੀਵ (ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜੀਵ) ਇਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸੀਮਤ ਜੀਵ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਲਈਏ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੀਮਤ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ "ਹਮਦਰਦੀ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਸੀਮਤ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਇਸ ਇੱਛਾ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ, ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਗ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ – ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਿਆਗ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਮਦਰਦੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, “ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸੀਮਤ ਜੀਵ ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ”; ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣ।

ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਬੋਧੀਚਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰੀਏ

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਰਹਿਣ? ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਹਨ – ਉਹ ਖੁਰਦਰੇ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਉੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਨੀਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਵ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੱਕੀ ਸਮਤਲ ਸੜਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ: ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ 100 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ 100 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ 100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ 100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬੱਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ: ਇੱਥੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਆਦਮਖੋਰ ਹਨ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਬਘਿਆੜ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਚ ਵੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਕ ਰਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਖਸ਼ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਗੇ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ 'ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਕੁੱਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਇਸ ਲਗਾਵ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਕਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਲੁੱਕ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਨਾਮਾਈਟ ਵਰਗੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਧਮਾਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਸਮਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ? ਹੋਰ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗਊਆਂ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘਾਹ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਖਰਗੋਸ਼ ਅਤੇ ਚੂਹੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਚੂਹੇ ਅਤੇ ਖਰਗੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ।

ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਜੀਵ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿਆਲਤਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਬਣਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਧੀਰਜ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੀਮਤ ਜੀਵ ਹਨ, ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ; ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜਦੋਂ ਆਤੀਸ਼ਾ ਤਿੱਬਤ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿੱਦੀ ਭਾਰਤੀ ਲਿਆਏ ਜਿਸਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਧੀਰਜ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਬਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸੀਮਤ ਜੀਵ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿਆਲਤਾ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਂਤੀਦੇਵ ਦੇ ਬੋਧੀਸੱਤਵ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ।

ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧ ਗੁੱਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਸਾਰ-ਮਨ ਹੈ, ਲੀਨ ਇਕਾਗਰਤਾ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕਸਾਰ-ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ:

 • ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ।
 • ਦੂਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ।

ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਮੁਕਤ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ।

ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁੱਧਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਮਤ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੁੱਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਮਾਪੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੁੱਧ ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੀਮਤ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੁੱਧਾਂ ਨਾਲ ਦਿਆਲੂ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੋਧੀਚਿੱਤ ਟੀਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ: “ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੀਮਤ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬੁੱਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।”

ਇਸ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਣਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੀਮਤ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬੁੱਧ ਦੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂਤਰਿਕ ਮਾਰਗ ਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੰਤਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤਾਂਤਰਿਕ ਮਾਰਗ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਣ ਵਰਗਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ – ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਜੇਟਸਨ ਮਿਲਾਰਾਪਾ (Jetsun Milarepa) ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਾਰਪਾ (Marpa) ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਛੱਲੇ – ਬੁਰਜਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਕੁੱਟ ਖਾਣੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਉਸ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੋ ਮਿਲਾਰਾਪਾ ਨੇ ਝੱਲੀਆਂ ਸਨ।

ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬੁੱਧਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਸੰਖੇਪ

ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪੁਨਰ ਜਨਮ, ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਡਡ ਮਾਰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਸ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ, ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਬੋਧੀਚਿੱਚ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ-ਬਿੰਦੂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁੰਨੇਪਣ (ਖਾਲੀਪਣ) ਦੀ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸੰਕਲਪਿਕ ਅਹਿਸਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

Top