สมณสาสน์จากสมเด็จองค์ดาไลลามะถึง COP26

Uv hhdl cop message

อาตมามีความยินดีที่ได้ทราบว่าจะมีการจัดการประชุมของสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ COP26 ขึ้นที่เมืองกลาสโกว์ ประเทศสก็อตแลนด์ เพื่อหารือเรื่องสภาวะฉุกเฉินด้านสภาพภูมิอากาศที่พวกเราต่างเผชิญหน้าอยู่ในปัจจุบัน

สภาวะโลกร้อนเป็นสถานการณ์เร่งด่วน  ไม่มีผู้ใดสามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้ หากแต่เราทั้งหลายนั้นอยู่ในฐานะที่จะช่วยกันเสริมสร้างอนาคตที่ดีขึ้นได้  พวกเราต่างมีความรับผิดชอบต่อตนเองและเพื่อนมนุษย์อีกมากกว่าเจ็ดพันล้านชีวิตในปัจจุบัน ในการสร้างความมั่นใจว่าพวกเราจะยังสามารถใช้ชีวิตอยู่ต่อไปอย่างสันติและปลอดภัยได้  ด้วยความหวังและความมุ่งมั่น พวกเราจะต้องใส่ใจดูแลชีวิตของตัวเราและเพื่อนบ้านทั้งหลายทั้งปวงของเรา

บรรพบุรุษของเรานั้นมองโลกเป็นสถานที่ที่อุดมสมบูรณ์มั่งคั่ง ซึ่งโลกก็เป็นเช่นนั้นจริง ๆ แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือโลกนี้เป็นบ้านหลังเดียวของเรา  เราต้องปกป้องมันไว้ ไม่ใช่แค่เพื่อตัวเราเอง แต่เพื่อคนยุคหลังในอนาคตและสรรพสิ่งมีชีวิตนานาสายพันธ์ที่อยู่ร่วมโลกกับเราด้วย

ที่ราบสูงทิเบตเป็นชลาศัยของหิมะและน้ำแข็งที่กว้างใหญ่ที่สุดรองจากขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ จึงมักได้รับการขนานนามว่าเป็น “ขั้วโลกที่สาม”  ทิเบตเป็นแหล่งทรัพยากรของแม่น้ำสำคัญหลายสายในโลก ซึ่งรวมถึงแม่น้ำพรหมบุตร แม่น้ำคงคา แม่น้ำสินธุ แม่น้ำโขง แม่น้ำสาละวิน แม่น้ำหวง และแม่น้ำแยงซี  แม่น้ำเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดชีวิต เพราะคอยให้ทั้งน้ำดื่ม การชลประทานสำหรับเกษตรกรรม และพลังงานน้ำสำหรับผู้คนเกือบสองพันล้านชีวิตทั่วทวีปเอเชีย  การละลายของธารน้ำแข็งในทิเบต การสร้างเขื่อนและการเปลี่ยนทิศทางแม่น้ำ รวมถึงปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าที่แพร่หลาย แสดงให้เห็นว่าการละเลยระบบนิเวศน์ในด้านหนึ่งสามารถส่งผลกระทบตามมาเกือบทุกหนแห่ง

ในปัจจุบันพวกเราจำเป็นต้องจัดการกับอนาคตโดยไม่พึ่งการสวดอ้อนวอนด้วยความหวาดกลัว แต่เป็นการลงมือกระทำอันเกิดจากความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์  ผู้อยู่อาศัยในโลกของเราจึงมีการพึ่งพาอาศัยกันอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน  ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำล้วนส่งผลกระทบต่อเพื่อนมนุษย์ สัตว์ และพืชพันธุ์ต่าง ๆ อย่างนับไม่ถ้วน

มนุษย์เรานั้นเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทเดียวที่มีพลังในการทำลายโลก แต่เราก็เป็นสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์เดียวที่มีความสามารถอันยิ่งใหญ่ที่สุดในการปกป้องโลกเช่นกัน  เราต้องเผชิญหน้ากับปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศร่วมกันในระดับโลกเพื่อประโยชน์สุขของทุกคน  แต่เราก็ต้องช่วยกันให้มากที่สุดในระดับส่วนบุคคลเช่นกัน  แม้แต่การกระทำเล็ก ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น วิธีการใช้น้ำและวิธีการทิ้งสิ่งต่าง ๆ ที่เราไม่ต้องการ ล้วนมีผลกระทบทั้งนั้น  เราต้องทำให้การดูแลธรรมชาติที่อยู่ล้อมรอบตัวเราเป็นหนึ่งในกิจวัตรประจำวันและเรียนรู้จากวิทยาศาสตร์

อาตมารู้สึกมีกำลังใจเมื่อได้เห็นคนรุ่นหลังเรียกร้องให้เกิดการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น  การทำเช่นนี้ก่อให้เกิดความหวังสำหรับอนาคต  ความพยายามของเหล่านักกิจกรรมรุ่นเยาว์ เช่น เกรต้า ทุนเบิร์ก เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความจำเป็นในการใส่ใจและปฏิบัติตามวิทยาศาสตร์ มีความสำคัญมาก  ในเมื่อจุดยืนของพวกเขาเป็นเรื่องที่ทำได้จริง เราก็ควรต้องส่งเสริมพวกเขา

อาตมาย้ำเสมอถึงความสำคัญในการรักษาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของมนุษยชาติ กล่าวคือมนุษย์ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของเรา  ภัยจากสภาวะโลกร้อนและสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงจึงไม่ได้จำกัดโดยพรมแดนทางประเทศเท่านั้น หากแต่ส่งผลกระทบต่อพวกเราทุกคน

ในเมื่อพวกเราต่างเผชิญหน้ากับวิกฤตินี้ร่วมกัน เราจึงจำเป็นต้องปฏิบัติด้วยความสามัคคีและการร่วมมือ เพื่อจำกัดผลกระทบที่จะเกิดตามมา  อาตมาหวังและภาวนาให้ผู้นำทั้งหลายของเราสามารถรวบรวมพละกำลังเพื่อการปฏิบัติร่วมกันในการจัดการสภาวะฉุกเฉินและสร้างตารางเวลาสำหรับการเปลี่ยนแปลง  พวกเราต้องลงมือปฏิบัติร่วมกันเพื่อสร้างโลกที่ปลอดภัยมากขึ้น มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น และมีความสุขขึ้น

ด้วยคำภาวนาและความปรารถนาดีของอาตมา

องค์ดาไลลามะ

31 ตุลาคม 2021

Top