Thông điệp của Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma gởi đến COP26

Uv hhdl cop message

Tôi rất vui khi được biết rằng Hội nghị về Biến đổi Khí hậu của Liên hợp quốc - COP26 - nhằm giải quyết tình trạng khẩn cấp về khí hậu mà chúng ta đang đối mặt ngày nay - sẽ diễn ra tại Glasgow, Scotland.

Trái đất nóng lên là một thực tế cấp bách. Không ai trong chúng ta có thể thay đổi được quá khứ. Nhưng tất cả chúng ta đều có trách nhiệm đóng góp cho một tương lai tốt đẹp hơn. Thật vậy, chúng ta có trách nhiệm đối với bản thân và hơn bảy tỷ người đang sống ngày nay, để đảm bảo rằng tất cả chúng ta có thể tiếp tục sống trong hòa bình và an toàn. Với hy vọng và quyết tâm, chúng ta phải chăm lo cho cuộc sống của chính mình và của tất cả những người xung quanh.

Tổ tiên của chúng ta đã xem trái đất là giàu có và trù phú; nhưng hơn thế nữa, nó là ngôi nhà duy nhất của chúng ta. Chúng ta phải bảo vệ nó không chỉ cho chính chúng ta, mà còn cho các thế hệ tương lai, và cho vô số loài cùng sống chung với hành tinh của chúng ta.

Ngày nay, chúng ta cần phải giải quyết vấn đề tương lai không phải bằng những lời cầu nguyện bị thúc ép bởi nỗi sợ hãi, mà bằng hành động thực tế dựa trên sự hiểu biết khoa học. Các cư dân trên hành tinh của chúng ta phụ thuộc lẫn nhau hơn bao giờ hết. Mọi thứ chúng ta làm đều ảnh hưởng đến những người bạn đồng hành của chúng ta, cũng như vô số loài động thực vật khác.

Con người chúng ta là những sinh vật duy nhất có sức mạnh hủy diệt trái đất, nhưng chúng ta cũng là loài có khả năng lớn nhất để bảo vệ trái đất. Chúng ta phải đối mặt với các vấn đề về biến đổi khí hậu ở cấp độ hợp tác toàn cầu vì lợi ích của tất cả mọi người. Nhưng đồng thời chúng ta cũng phải làm những gì có thể ở mức độ cá nhân. Ngay cả những hành động nhỏ hàng ngày - chẳng hạn như cách chúng ta sử dụng nước và cách chúng ta thải bỏ những thứ chúng ta không cần dùng đến - cũng có tầm ảnh hưởng. Chúng ta phải làm cho việc chăm sóc môi trường tự nhiên của ta trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày của mình, và học hỏi những gì mà khoa học đã dạy cho chúng ta.

Tôi được khuyến khích khi thấy rằng các thế hệ trẻ của chúng ta đang yêu cầu hành động cụ thể đối với sự biến đổi khí hậu. Điều này mang lại một số hy vọng cho tương lai. Những nỗ lực của các nhà hoạt động trẻ như Greta Thunberg nhằm nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải lắng nghe khoa học và hành động phù hợp là rất quan trọng. Vì lập trường của họ là thực tế, chúng ta cần phải khuyến khích họ.

Tôi thường xuyên nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc duy trì ý thức về tính đồng nhất của nhân loại - ý tưởng rằng mỗi con người là một phần của chúng ta. Mối đe dọa của sự nóng lên toàn cầu và biến đổi khí hậu không hề bị giới hạn bởi các biên giới quốc gia; nó ảnh hưởng đến tất cả chúng ta.

Khi cùng nhau đối mặt với cuộc khủng hoảng này, chúng ta nhất thiết phải hành động trên tinh thần đoàn kết và hợp tác để hạn chế hậu quả của nó. Tôi hy vọng và cầu nguyện rằng các nhà lãnh đạo của chúng ta sẽ tập hợp sức mạnh để thực hiện hành động tập thể nhằm giải quyết tình trạng khẩn cấp này và đặt ra một thời gian biểu cho sự thay đổi. Chúng ta phải hành động để biến nơi đây trở thành một thế giới an toàn hơn, xanh tươi hơn, hạnh phúc hơn.

Với những lời nguyện cầu và lời chúc tốt đẹp,

Đạt Lai Lạt Ma

31 tháng 10 năm 2021

Top