What is mind

จิตใจเป็นการประสบส่วนตน เป็นอัตวิสัย กับ “บางสิ่ง” ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ในทุกขณะ

แนวคิดเรื่อง “จิต” นั้นเข้าใจยาก และภาษาต่าง ๆ ก็สร้างแนวคิดต่างกัน คำว่า จิต ในพระพุทธศาสนาเป็นภาษาสันสกฤต คือ จิตตะ ซึ่งมีความหมายที่หลากหลาย  ประกอบด้วยการรับรู้ทางอายตนะ ความคิดทางวาจาและนามธรรม อารมณ์ ความรู้สึกมีความสุขและไม่มีความสุข ความใส่ใจ สมาธิ สติปัญญา และอื่นๆ เมื่อพระพุทธศาสนากล่าวถึงจิต หมายถึง กิจกรรมทางจิตทุกประเภท

จุดเน้นไม่ได้อยู่ที่พื้นฐานทางกายภาพ คือ สมอง ระบบประสาท, ฮอร์โมน และอื่น ๆ หรือกิจกรรมทางเคมีหรือทางไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง พระพุทธศาสนาไม่ได้ลบล้างสิ่งเหล่านี้ เพราะมันมีอยู่จริงและมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่แล้ว จิตไม่ได้หมายถึง “สิ่งของ” ที่ไม่ใช่วัตถุ ซึ่งครอบครองสมองและสร้างกิจกรรมด้วย ยิ่งกว่านั้น พระพุทธศาสนาไม่ได้ตั้งจิตไร้สำนึกร่วมหรือจิตสากล

กิจกรรมทางจิตคืออะไร

ตัวอย่างเช่น หากจิตใจและกิจกรรมของจิตใจเป็นการประสบส่วนตน เป็นอัตวิสัย กับบางสิ่งบางอย่าง ความโกรธหมายถึงอะไรกันแน่  คือการเกิดขึ้นของความโกรธและความรู้สึก ที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน สิ่งเหล่านี้ร่วมกันอธิบายเหตุการณ์หนึ่งในกระแสต่อเนื่องของประสบการณ์บางอย่าง ประสบการณ์ของใคร ถ้าฉันโกรธ มันคือประสบการณ์ของฉัน ไม่ใช่ของคุณ แต่ว่า ไม่มีตัวของฉันที่แยกเป็นเอกเทศ และกดปุ่มความโกรธบนเครื่องที่เรียกว่า “จิต” นี้ เราเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเหตุการณ์การประสบการณ์นั้น

คล้ายกับเมื่อเราเห็นอะไรบางอย่างเช่นลูกแอปเปิ้ล จากความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ รังสีของแสงจะเข้าตาเราผ่านกระจกตา ไปพบกับเซลล์รับแสงของเรตินา สิ่งนี้จะชูแรงกระตุ้นไฟฟ้าที่ส่งข้อมูลทางแสงไปยังสมองซึ่งจะถูกประมวลผล ประสบการณ์อัตนัยของสิ่งนี้คือการเกิดขึ้นของโฮโลแกรมทางจิตของแอปเปิ้ลและนี่คือสิ่งที่หมายถึงการเห็นมัน อย่างไรก็ตาม จิตใจไม่ใช่พื้นที่ว่างในสมองซึ่งโฮโลแกรมของแอปเปิลนี้เกิดขึ้นตามที่แนะนำโดยนิพจน์ "มีบางอย่างในใจ"

โฮโลแกรมทางจิตยังสามารถเป็นตัวแทนของเสียง กลิ่น รส และความรู้สึกทางกายภาพ แม้กระทั่งในจินตนาการและความฝันของเรา ภาพการเกิดขึ้นของโฮโลแกรมทางจิตยังสามารถอธิบายถึงการเกิดขึ้นของอารมณ์และระดับของความสุขหรือความไม่มีความสุขได้ขึ้นอยู่กับการหลั่งฮอร์โมนจากส่วนอื่น ๆ ของสมอง ในขณะใด ๆ เนื้อหาของโฮโลแกรมจิตของเรามีความซับซ้อนจากหลายปัจจัย คือวัตถุเช่นภาพหรือความคิด ที่มีอารมณ์ผสมผสาน รวมทั้งความสุขหรือความไม่มีความสุขบางระดับ

ประสาทวิทยาศาสตร์และพระพุทธศาสนา 

นับตั้งแต่การริเริ่มของสถาบันจิตใจและชีวิต (Mind and Life Institute) ในปี 2530 โดยองค์ดาไลลามะและนักประสาทวิทยาชาวชิลี ฟรานซิสโก วาเรล่า ทีมงานนักวิทยาศาสตร์นานาชาติและพระอาจารย์พุทธศาสนาที่ประสบความสำเร็จได้สำรวจส่วนต่อประสานระหว่างจิตใจกับสมอง นักประสาทวิทยาได้เฝ้าสังเกตการทำงานของสมองของทั้งผู้เริ่มฝึกหัดสมาธิใหม่และผู้ที่มีประสบการณ์ เผยให้เห็นว่าการทำสมาธิแบบยั่งยืน ส่งผลต่อการสร้างเส้นประสาทของสมอง คือ มีการหล่อหลอมเส้นทางประสาทใหม่ที่ทำให้ง่ายต่อการสร้างสมาธิและอารมณ์เชิงบวกเช่นความเห็นอกเห็นใจ

นถึงตอนนี้ การค้นพบของวิทยาศาสตร์ตะวันตกและพระพุทธศาสนาได้เสริมและเติมเต็มซึ่งกันและกัน และกิจการร่วมมือระหว่างนักปฏิบัติธรรมและนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงเป็นจุดเด่นของสิ่งที่องค์ดาไลลามะเรียกร้อง คือ พระพุทธศาสนาแห่งศตวรรษที่ 21

กิจกรรมทางจิตของการประสบชีวิตคือสิ่งที่พระพุทธศาสนาหมายถึงโดย "จิตใจ" กิจกรรมนี้เปลี่ยนแปลงทุกขณะและมักมาพร้อมกับปัจจัยทางจิตต่างๆ พระพุทธศาสนาสอนเราว่าเราไม่ใช่เหยื่อของสิ่งที่ชีวิตพุ่งเข้ามาหาเรา แต่เรามีบทบาทสำคัญในวิธีการและสิ่งที่เราประสบในชีวิต ด้วยการฝึกจิตใจ เราสามารถเปลี่ยนประสบการณ์ของเราให้ดีขึ้นได้อย่างสิ้นเชิง และด้วยความพยายามอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกนี้จะกลายเป็นเรื่องแบบไม่ต้องพยายาม

Top