สาส์นจากพระอาจารย์ ลิง รินโปเช

ในยุคข่าวสารข้อมูลในปัจจุบัน อินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือสื่อสารที่หาได้ง่าย และได้รับความนิยม อย่างกว้างขวาง ผู้คนทั่วโลกเป็นจำนวนมาก ที่สนใจศึกษาพุทธศาสนาและวัฒนธรรมธิเบตในแง่มุมต่างๆ ได้เข้ามาใช้อินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลปฐมภูมิเพื่อการศึกษาค้นคว้า สำหรับคนที่ต้องการศึกษาให้ลึกซึ้ง มากยิ่งขึ้น ก็แสวงหาครูบาอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิ และเมื่อมีโอกาสอันดี ก็เริ่มศึกษากับครูอาจารย์นั้น คนเหล่านั้นก็ได้ใช้อินเตอรเน็ตเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญในการศึกษาเล่าเรียนเพิ่มเติม มีบางคนที่โชคไม่ดี อาจเป็นเพราะสาเหตุหลายประการ เลยหาครูบาอาจารย์ยังไม่ได้ หรือแม้แต่มีครูอาจารย์ของตนแล้ว แต่ก็ไม่อาจเข้าหาท่านได้ง่ายนัก อาจเป็นเพราะเรื่องของปัจจัยด้านการเงิน หรือเหตุผลขององค์กรก็ตามที ดังนั้น อินเตอร์เน็ตจึงกลายเป็นเเหล่งคำสอนที่สำคัญมากยิ่งขึ้น

ในอินเตอร์เน็ต มีเนื้อหามากมายที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาและวัฒนธรรมธิเบต บางที่ก็ให้ข้อมูลและเนื้อหา ที่ถูกต้อง แต่น่าเสียดายที่ว่ามีบางแหล่งที่ให้ข้อมูลผิดพลาด ไม่น่าเชื่อถือเท่าใดนัก เพราะเหตุนี้ อาตมาจึงยินดีที่ อเล็กซ์ เบอร์ซิ่นได้จัดทำเว็บไซด์เบอร์ซิ่นขึ้น และให้เนื้อหาข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยจัดทำขึ้นเป็นภาษาต่างๆหลายภาษา อาตมายินดีที่อเล็กซ์ได้พยายาม จัดทำเนื้อหาเหล่านี้ขึ้นมา ง่ายต่อการศึกษาสำหรับผู้พิการที่มักถูกมองข้าม โดยคนกลุ่มนี้จัดว่าเป็น ผู้สนใจที่มีจำนวนเพิ่มมากยิ่งขึ้น

อเล็กซ์เป็นลูกศิษย์และเป็นล่ามแปลให้กับพระอาจารย์ ยงซิ่น ลิง รินโปเช ที่อดีตเคยดำรงตำแหน่ง ที่อาตมาดำรงอยู่ในปัจจุบันนี้ เราทั้งสองก็ยังคงดำเนินเชี่ยมโยงสัมพันธ์กันเรื่อยมาในปัจจุบันนี้เช่นกัน ขอให้สันติภาพและความสุขจงเพิ่มทวีมากขึ้นในโลกนี้ ด้วยแนวทางผสมผสานทั้งแบบโบราณกาล และสมัยใหม่ ที่มากล้นด้วยพระกรุณาธิคุณและปํญญาธิคุณ

วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ลิง รินโปเช

Top