ਦੂਸਰਾ ਨੈਤਿਕ ਸੱਚ: ਦੁੱਖ ਦੇ ਸੱਚੇ ਕਾਰਨ

ਪਹਿਲਾ ਉੱਤਮ ਸੱਚ ਸੱਚੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੁੱਖ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ, ਛੋਟੀ-ਮਿਆਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ, ਅਸੀਂ ਸੀਮਤ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੇਕਾਬੂ ਆਵਰਤੀ ਉਤਰਾਅ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, " ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ!” ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ, ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਬੁੱਧ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਾਲੀ ਨਿਰੰਤਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਵਿਵਹਾਰਕ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਅਣਜਾਣਤਾ, ਜਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਅਣਜਾਣਤਾ

ਹੁਣ, 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖੌਤੀ "ਵਿਕਲਪਿਕ ਸੱਚਾਈਆਂ" ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਹੈ – ਅਣਜਾਣਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ "ਅਗਿਆਨਤਾ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਜਾਣਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣਤਾ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਹੈ ਅਤੇ, ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣਤਾ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਝੂਠੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। 

ਆਓ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਵੇਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ "ਮੈਂ, ਮੈਂ, ਮੈਂ”। ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਲੱਭਣ ਯੋਗ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ "ਮੈਂ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਤੋਂ ਵੱਖ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਸੱਭ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਲਝਣ ਭਰਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ "ਮੈਂ" ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ "ਮੈਂ" ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਠੋਸ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ "ਮੈਂ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ਕ, ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ; ਬੁੱਧ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ; ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਕਲਪਕ ਹਕੀਕਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਉੱਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 

ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੀੜ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਅਰਥ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ:

  • ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਵੇ 
  • ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੀਏ
  • ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੰਧਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੀਏ।

ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਯੰਤਰਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ, ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰਮਿਕ ਇੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ।  

ਸਾਡੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਅਣਜਾਣਤਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਵਿਵਹਾਰ 

ਕਾਰਮਿਕ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ' ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ "ਲਾਈਕ" ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵੈ-ਮੁੱਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸੈਲਫੀ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ "ਲਾਈਕ" ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾ਼ੀ ਪੋਸਟ "ਲਾਈਕ" ਕਰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਪਯੁਕਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ "ਲਾਈਕ" ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ "ਲਾਈਕ" ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੁੱਖ ਦੀ ਪੀੜ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਠੋਸ, ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ "ਮੈਂ" ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ "ਲਾਈਕ” ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਰ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹ ਅਣਜਾਣ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਅਣਜਾਣਤਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅਤੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਮਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ਹਨ।

ਨਿਯੰਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਆਵਰਤੀ ਪੁਨਰਜਨਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਅਣਜਾਣਤਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਵਿਵਹਾਰ

ਬੁੱਧ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਣਜਾਣਤਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਇਸ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੱਚੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਵਜੋਂ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਉਲਝਣ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਹਨ ਜੋ ਬੁੱਧ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਕਾਬੂ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਂਦ, ਸਾਡੇ “ਸੰਸਾਰ” ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੇ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਬਰਦਸਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤਵਰ ਦਰਦਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਜਾਈਏ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਕੁੱਝ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ "ਮੈਂ" 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਠੋਸ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ "ਵਿਚਾਰਾ ਮੈਂ"ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: "ਮੈਂ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ; ਮੈਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ; ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ।” "ਮੈਂ" ਦੇ ਸਾਡੇ ਉਲਝਣ ਭਰੇ ਵਿਚਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਅੜਣਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਮਜਬੂਰ ਮਾਨਸਿਕ ਇੱਛਾ, ਜੋ ਕਿ, ਇੱਕ ਚੁੰਬਕ ਵਾਂਗ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰਜਨਮ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ-ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਚਾਅ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਬੋਧੀ ਸੰਸਕਰਨ ਹੈ।

ਦੁੱਖ ਦੇ ਸੱਚੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਪਹਿਲੂ

ਸਾਡੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ, ਫਿਰ, ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੇਕਾਬੂ ਦੁਹਰਾਓਪੁਣੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਚਾਰ ਪਹਿਲੂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹਨ:

  • ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣਤਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਣਉਚਿਤ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋਤਸ਼ਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਬਦਕਿਸਮਤੀ।
  • ਦੂਜਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਨ। ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਦੁੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
  • ਤੀਜਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਤਪਾਦਕ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਬਾਹਰੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇਵਤਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
  • ਚੌਥਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਉਲਝਣ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸੰਖੇਪ

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਵਰਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖ – ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਘਦਾ ਹੈ – ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਝੂਠੀ ਹਕੀਕਤ ਸਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਅਣਜਾਣਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਜੋ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?    

Top