ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ 8 ਬੋਧੀ ਸੁਝਾਅ

How to 8 tips for happiness?sha=2419aed6778a7d5b

ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ? ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਬੋਧੀ ਸੁਝਾਅ ਹਨ:

  1. ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ - ਆਪਣੀ ਸਾਹ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੋ।
  2. ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੋ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ; ਜਦੋਂ ਇੱਕਲੇ ਹੋਵੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ – ਉਸਾਰੂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।
  3. ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰੋ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ।
  4. ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿਆਲੂ ਬਣੋ - ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵੈ-ਮੁੱਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।
  5. ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰੋ – ਜਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮਦਦਗਾਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ।
  6. ਦੂਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ - ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ
  7. ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ – ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ
  8. ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ – ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਾੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਭ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ; ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ, ਹਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Top