ข้อแนะนำถึงความสุขในแนวทางพุทธศาสนา 8 ประการ

How to 8 tips for happiness?sha=2419aed6778a7d5b

ความสุขเป็นสิ่งที่เราทุกคนอยากจะรู้สึกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น แต่จะเป็นคนที่มีความสุขโดยพื้นฐานสามารถจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างไร ต่อไปนี้คือข้อแนะนำบางประการทางพระพุทธศาสนา

  1. จงหาเวลาที่เงียบๆในแต่ละวัน สงบสติอารมณ์โดยจดจ่อกับลมหายใจของคุณ
  2. เมื่ออยู่กับผู้อื่น จงมีสติในการประพฤติตัวอและการพูด เมื่ออยู่ด้วยตัวเอง จงมีสติในสิ่งที่เกิดขึ้นในใจ จงพยายามกระทำ พูด และคิดอย่างสร้างสรรค์ 
  3. จงทำดีกับผู้อื่นในแต่ละวัน มีความห่วงใยอย่างจริงใจในความสุขของพวกเขา 
  4. จงเอื้อเฟื้อเผือแผ่กับผู้อื่น ซึ่งจะช่วยให้ท่านเกิดความรู้สึกมีค่าในตนเอง 
  5. จงเพ่งไปที่จุดเเข็งของตนเองและผู้อื่น ให้คำแนะนำที่มีประโยชน์เมื่อปัญหาเกิดขึ้น 
  6. จงปล่อยวางเมื่อคนอื่นทำผิด คือการให้อภัย 
  7. จงปล่อยวางเมื่อตนเองทำผิดพลาด คือการให้อภัยตนเอง 
  8. จงยอมรับความจริง ชีวิตมีขึ้นมีลง ไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะเลวร้ายเพียงใดก็ตาม ทุกอย่างก็จะผ่านไป 

ความสุขไม่ได้เกิดขึ้นจากไม่มีที่ไหนเลย คุณต้องฝึกปฏิบัติเพื่อที่จะพัฒนา แต่ด้วยการฝึกฝน ทุกคนสามารถมีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นได้

Top