Study buddhism shantideva

Shantidéva

Shantideva (8. yüzyıl), özellikle de altı paramita’nın (altı mükemmellik) pratiği olmak üzere tüm Tibet geleneklerinde bulunan bodhisattva öğretilerinin Hintli kaynağıydı.

Shantideva sekizinci yüzyılda Doğu Hindistan’ın Bengal bölgesindeki bir ülkenin kralının oğlu olarak doğdu. Tahta çıkmak üzereyken rüyasında ona, “Taht sanenin için değil”, diyen Manjushri’yi gördü. Manjushri’nin tavsiyesini ciddiye alarak tahttan feragat etti ve ormana çekildi. Burada çeşitli Budist olmayan gurularla çalıştı ve onların öğrencisi oldu, yoğun meditasyon yaptı ve gelişmiş içe çekili konsantrasyon düzeylerine ulaştı. Ama Shakyamuni’nin durumunda olduğu gibi, derin konsantrasyon düzeylerine çekilmenin acı çekmenin köklerini gidermediğini gördü. Manjushri’ye güvendi ve sonunda, tüm Buddha’ların bilgeliğinin bu bedenlenmesinin gerçek görüngülerini deneyimledi ve ondan öğretiler aldı.

Shantideva bunun ardından Nalanda manastır üniversitesine gitti ve burada başrahip tarafından keşiş olarak kabul edildi. Burada, büyük sutra ve tantraları etüt ve yoğun şekilde pratik etti ama pratiğini gizledi. Herkes onun yiyip, içip, uyuyup tuvalete gitmekten başka bir şey yapmadığını düşündü. Ama aslında o her zaman net bir hafif meditatif haldeydi.

Sonunda, manastırdaki keşişler işe yaramazın teki olduğunu düşündüklerinden onu manastırdan atmaya karar verdilr. Bahane olarak, yapamayacağını düşündüklerinden orijinal bir metin üzerine bir vaaz vermesi gerektiğini söylediler. Yetişemeyeceğini düşünerek merdiveni olmayan çok yüksek bir taht kurdular. Ama taht Shantideva’nın kolayca çıkabilmesi için kendiliğinden onun seviyesine alçaldı.

Ardından Bodhisattva Davranışına Haiz OlmakBodhicharyavatara öğretisine başladı. Dokuzuncu bölümde boşluk üzerine belirli bir mısraya ulaştığında yavaşça göğe yükseldi. Mısra şuydu:

(IX.34) İkicil zihnin karşısında (gerçekten varolan) işlevsel bir fenomon veya işlevsel olmayan bir fenomen (onun boşluğu) kalmadığında, diğer alternatifler söz konusu olamayacağından (imkansıza) zihinsel hedefi olmayan bir (hale) tam sükunet bulma söz konusudur.

Bundan sonra, yalnızca metnin geriye kalanını okuyan sesi duyuldu. Kendisi ortadan kaybolmuştu. Keşişler daha sonra hatırladıkları metni yazdılar.

Öğretisinde, Shantideva Nalanda’da yazdığı iki başka metne de atıfta bulunmuştu: (1) Alıştırmalar İncelemesi, Shikshasamuccaya ve (2) Sutralar İncelemesiSutrasamuccaya, ama kimse bunların nerede olduğunu bilmiyordu. En sonunda birisi Shantideva’nın kendisine bir keşişin odasının tavanındaki kirişlerde saklı olduklarını söylediği bir görüngü deneyimledi. Görüngüde Shantideva kendisinin geri gelmeyeceğini söyledi.

Sutralar İncelemesi’nde sutraların temel noktaları özetlenirken  Alıştırmalar İncelemsi’nde sutra pratikleri özetlenir. Bodhisattva Davranışına Haiz Olmak’ın yanı sıra, bu ikinci metnin Tibetçe çevirisi, Buddha’nın sözlerinin Hintçe yorumlarının Tibetçe çevirileri olan Tengyur’da bulunur. Kunu Lama Rinpoche’ye göre  Sutralar İncelemesi de Tibetçe’ye çevrilmiştir ama Tengyur’da yoktur.

Özellikle de dokuzuncu bölüm olmak üzere Bodhisattva Davranışına Haiz Olmak için yazılmış birkaç tefsir bulunur. Bu metin Tibet’teki tüm Budizm okullarında merkezi bir önem taşıdığından Tibetçe tefsirler tüm geleneklerden gelir. Gelug geleneğinde, Tsongkhapa’nın Tasnif Edilmiş Aşama Bilgilerinin Muhteşem Sunumu (Lam-rim chen-mo) eseri, özellikle de benlikle başkalarının değiştirilmesi öğretileri olmak üzere Alıştırmalar İncelemesi ve Bodhisattva Davranışına Haiz Olmak’ı esas alır. Tsongkhapa Bodhisattva Davranışına Haiz Olmak için ayrı bir tesfir yazmadıysa da, Tasnif Edilmiş Aşama Bilgilerinin Muhteşem Sunumu burada ele alınan pek çok hususu kapsar. Yorumlanabilir ve Kesin Anlamları Kusursuz Açıklamanın Özü (Drang-nges legs-bshad-snying-po) eseri dokuzuncu bölümden pek çok hususu ele alır. [Chandrakirti'nin " (Nagarjuna'nın 'Kök Stanzalar’ına) Ekindeki] Orta Yol Niyetlerinin Tamamen Açıklanması " (dBu-ma dgongs-pa rab-gsal) da tamamen bu metni esas alır.

14. Kutsal Dalai Lama tarafından “Bodhisattva Davranışına Haiz Olmak” üzerine bir Vaaz, Bodh Gaya, Hindistan, Ocak 1978, Dr. Alexander Berzin tarafından çevrilmiş ve düzeltilmiştir.
Görüntü kaynağı: [himalayanart.org]
Top