Study buddhism shantideva

शान्तिदेव

आठौं शताब्दीका भारतीय आचार्य शान्तिदेवको शिक्षा सबै तिब्बती परम्परामा बोधिसत्त्वसबन्धी ज्ञानको स्रोतका रूपमा रहेको छ। खासगरी ६ पारमिताको अभ्यासमा उनको शिक्षाको महत्त्व विशेष छ।

Top