Budist-Müslüman Etkileşimi: Emevi Halifeliği

Budizm, Sünni Arapların Arap Yarımadası'ndan gelişinden ve bu bölgeleri fethetmelerinden önce Orta Asya'ya ve Orta Doğu'nun doğu bölgelerinin çoğuna yayılmıştı. Fethettikleri halklarla ve Çinliler, Tibetliler ve Türkler arasındaki sürekli değişen müttefikleri ve düşmanlarıyla Arap ilişkileri dine değil, siyasi, askeri ve ekonomik faydalara dayanıyordu. Temel amaç, İpek Yolu'nun kontrolünü ele geçirmek ve buradan geçen kazançlı ticareti vergilendirmekti. Eğer Budistler kendi iktidarlarına sunulan rota boyunca ilerleyip bir anket vergisi ödedilerse, “Kitap Halkı” olarak kabul edildiler ve tapınaklara uygulanan giriş ücretleri yöneticiler için ek fon sağladı.

Top