از ما حمایت کنید

ما از سنت بودایی پیروی می‌کنیم تا مطالب تحصیلی را به‌طور کاملاً رایگان و بدون تبلیغات در اختیار دیگران قرار دهیم. توانایی ما برای حفظ و گسترش این وب سایت به پشتیبانی شما بستگی دارد. اگر مطالب برایتان مفیدند لطفاً هر ماه یا یک مرتبه به ما کمک کنید.


FundraisingBox Logo

انتقال از طریق بانک

اگر روش‌های پرداخت ذکر شده برای شما میسر نیست برای ما امکان دریافت کمک از طریق انتقال وجه بین بانکی نیز میسر است.

Berzin Archives e.V.
Deutsche Bank
Mehringdamm 35
10961 Berlin, Germany

BIC/SWIFT: DEUTDEDBBER
IBAN: DE61100700240327048500
Message: Donation

ما با کمک‌های مالی شما چه می‌کنیم

  • ٪۱۵ ـ آماده‌سازی و ویرایش مطالب انگلیسی جدید
  • ٪۳۵ ـ ترجمه و ویرایش مطالب موجود در آرشیو به زبان‌های دیگر
  • ٪۵ ـ آماده‌سازی مطالب شنیداری و ویدیوها
  • ٪۴۰ ـ حفظ و نگهداری و به‌روز رسانی مطالب و گسترش وب سایت
  • امور اجرایی، حسابداری و هزینه‌های قانونی ـ ٪۵

تماس

برای اطلاعات بیشتر لطفاً با ما تماس بگیرید تماس.

Top