ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ

ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬੋਧੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।


FundraisingBox Logo

ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵਾਸੀ: ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਸਮੇਤ ਦਾਨ ਕਰੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਗਲੋਬਲ ਗਿਵਿੰਗ (Global Giving) ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਗਿਵਿੰਗ (Global Giving) ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਵਰਤੀ ਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। 

ਦਾਨ ਕਰੋ (ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ)

ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ

ਜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ:

Berzin Archives e.V.
Deutsche Bank
Mehringdamm 35
10961 Berlin, Germany

BIC/SWIFT: DEUTDEDBBER
IBAN: DE61100700240327048500
Message: Donation


German residents: Donate with tax deduction

If you live in Germany and need a tax receipt, please click the button below and fill out and send us the form. You will then get your receipt by post.

German Tax Deduction Form

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

  • 15% – ਨਵੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨਾ
  • 35% – ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਲੇਖ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਨਾ
  • 5% – ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਆਡੀਓ/ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ
  • 40% – ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫੈਲਾਉਣਾ
  • 5% – ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ, ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚੇ

ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।.

Top