គាំទ្រពួកយើង​

ពួកយើងបដិបត្តិតាមប្រពៃនីនៃព្រះពុទ្ធសាសនា​ ដែលផ្តល់​ជូននូវសំភារះសិក្សាផ្សេងៗដោយឥតគិតថ្លៃ និងមិនមានការផ្សព្វផ្សាយពានិជ្ជកម្មឡើយ។​ លទ្ធភាពរបស់ពួកយើងក្នុងការរក្សា និងពង្រីកបន្ថែមទៅលើគំរោងនេះ គឺវាអាស្រ័យទាំងស្រុងទៅលើការគាំទ្ររបស់ពុទ្ធបរិសទ្ធិទាំងឡាយ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកគិតថាវាមានប្រយោជន៏ពិតមែន​ សូមលោកអ្នកត្រិះរិះពិចារណាធ្វើការបរិចាកទានមួយដង ឬក៏ធ្វើការបរិចាកទានជារៀងរាលខែក៏បាន។


FundraisingBox Logo

ធ្វើការផ្ទេរតាមធនាគារ

ប្រសិនបើវិធីនៃការទូទាត់នៃការបរិចាកទាន ណាមួយមិនអាចដំណើរការបានទេនោះ ពួកយើងរីករាយនិងទទួលការបរិចាកទានតាមរយះការផ្ទេរតាមធនាគារ

Berzin Archives e.V.
Deutsche Bank
Mehringdamm 35
10961 Berlin, Germany

BIC/SWIFT: DEUTDEDBBER
IBAN: DE61100700240327048500
សារ​: ការបរិចាកទាន

តើពួកយើងប្រើប្រាស់​បច្ច័យរបស់លោកអ្នកទៅលើអ្វីខ្លះ

  • គឺចំនួន១៥ភាគរយ ប្រើទៅលើការរៀបចំ​ និងពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅលើសំភារះសិក្សាជាភាសាអង់គ្លេស
  • គឺចំនួន៣៥ភាគរយ ប្រើទៅលើការបកប្រែ និងកែសម្រួលអត្ថបទបណ្ណសារ​ ទៅជាភាសាផ្សេងៗ
  • គឺ៥ភាគរយ ប្រើទៅលើការ​ រៀបចំសំភារះសោទស្ស​ និងអត្តបទសំរាប់គេហទំព័រ និងសំរាប់បណ្តាញសង្គម
  • គឺ៤០ភាគរយ ប្រើទៅលើការរក្សា ការអាប់ដេត​ និងការពង្រីកបន្ថែមនៃគេហទំព័រ
  • គឺ​៥ភាគរយ ប្រើទៅលើ ការចំណាយផ្នែក រដ្ឋបាល ផ្នែកគណនេយ្យ និងផ្នែកច្បាប់

សូមទាក់ទងមកកាន់ពួកយើង

សំរាប់ព័តមានបន្ថែម សូមទាក់ទងមកកាន់ពួកយើង.

Top