Hỗ Trợ Chúng Tôi

Chúng tôi noi theo truyền thống Phật giáo cung cấp tài liệu Phật pháp miễn phí. Khả năng duy trì và phát triển dự án này hoàn toàn nhờ vào sự hỗ trợ của quý vị. Nếu như thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích thì xin quý vị cúng dường cho trang mạng Phật pháp một lần hay hàng tháng.


FundraisingBox Logo

Chuyển tịnh tài qua ngân hàng

Nếu những cách gởi tịnh tài được nêu ra không thích hợp cho quý vị, chúng tôi hoan hỷ nhận cúng dường bằng cách chuyển ngân sang:

Berzin Archives e.V.
Deutsche Bank
Mehringdamm 35
10961 Berlin, Germany

BIC/SWIFT: DEUTDEDBBER
IBAN: DE61100700240327048500
Message: Donation

Tịnh tài cúng dường sẽ được sử dụng như thế nào

  • 15% - chuẩn bị và hiệu đính tài liệu tiếng Anh mới
  • 35% - dịch thuật và hiệu đính tài liệu của viện lưu trữ sang các ngôn ngữ khác
  • 5% - chuẩn bị tài liệu pháp âm/hình ảnh cho trang mạng và truyền thông xã hội
  • 40% - duy trì, cập nhật và mở rộng trang mạng
  • 5% - chi phí hành chánh, kế toán và pháp lý

Liên lạc với chúng tôi

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Top