दान गर्नुहोस्

बौद्ध परम्परा अनुसरण गर्दै हामी शैक्षिक सामग्रीहरू नि:शुल्क र विज्ञापन विना उपलब्ध गराउँछौं।यो प्रयासलाई कायम राख्न र अझ अगाडि बढाउन हामीलाई तपाईंको सहयोग अपरिहार्य हुन्छ।यहाँ उपलब्ध सामग्री उपयोगी लागेमा हामीलाई आर्थिक सहयोग (धर्मदान) गर्नुहोला।दान एकपटक वा मासिक रुपमा गर्न सकिनेछ।


FundraisingBox Logo

ब्याङ्क ट्रान्सफर

अन्य कुनै तरीका तपाईंका लागि उपयुक्त भएनन् भने ब्याङ्क ट्रान्सफरमार्फत पनि दान गर्नसक्नुहुनेछ। यसका लागि निम्न ठेगाना प्रयोग गर्नुहोला :

Berzin Archives e.V.
Deutsche Bank
Mehringdamm 35
10961 Berlin, Germany

BIC/SWIFT: DEUTDEDBBER
IBAN: DE61100700240327048500
Message: Donation

तपाईंबाट प्राप्त आर्थिक सहयोगको उपयोग निम्नानुसार गरिनेछ:

  • १५% – नयाँ अंग्रेजी सामग्री तयार गर्न
  • ३५% – आर्काइभमा भएका सामग्रीको अर्को भाषामा अनुवाद र सम्पादनका लागि
  • ५% – वेबसाइट र सोसल मिडियाका लागि श्रव्यदृश्य सामग्री निर्माण
  • ४०% – वेबसाइटलाई सुचारु राख्न, अद्यावधिक गर्न, र विस्तार गर्न
  • ५% – प्रशासनिक, लेखा, र कानुनी खर्चका लागि

सम्पर्क

थप जानकारीका लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् ।.

Top