สนับสนุนเรา

เราดำเนินแนวทางชาวพุทธในการจัดทำข้อมูลการศึกษา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆและไม่มีการโฆษณา


FundraisingBox Logo

โอนเงินผ่านธนาคาร

หากท่านไม่สะดวกในการบริจาคผ่านทางวิธีข้างต้น ได้โปรดติดต่อบริจาคผ่านทางธนาคารมายัง

Berzin Archives e.V.
Deutsche Bank
Mehringdamm 35
10961 Berlin, Germany

BIC/SWIFT: DEUTDEDBBER
IBAN: DE61100700240327048500
ข้อมูลเกี่ยวกับการบริจาค

เงินบริจาคของท่านนำไปใช้ในกิจกรรมดังนี้

  • 15% - จัดเตรียมพร้อมตรวจแก้ไขเอกสารใหม่เป็นภาษาอังกฤษ
  • 35% - แปลเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ พร้อมตรวจแก้ไข
  • 5% - จัดเตรียมแถบเสียงและวัสดุภาพในเว็บไซด์และสื่อสังคม
  • 40% - ดูแล ปรับปรุง เพิ่มเติมเว็บไซด์
  • 5% - ค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร การบัญชี เเละด้านกฎหมาย

ติดต่อเรา

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่ม กรุณาติดต่อเรา ติดต่อเรา.

Top