සහාය වෙන්න

ඉගෙන ගැනීමට අවශ්‍ය දේ නොමිලයේ, සැමට විවෘතව, ප්‍රචාරණ දැන්වීම්වලින් තොරව ලබා දීමේ බෞද්ධ සම්ප්‍රදායය අපි අනුගමනය කරමු. මෙම ව්‍යාපෘතිය පවත්වාගෙන යාමට සහ වැඩි දියුණු කිරීමට අපට ඇති හැකියාව මුළුමනින්ම රඳා පවතින්නේ ඔබේ සහාය මතය. අප ඉදිරිපත් කරන දේ ප්‍රයෝජනවත් බව ඔබට හැඟේ නම් එක් වරක් හෝ මාසිකව හෝ යම් පුණ්‍යාධාරයක් කිරීම ගැන හිතා බලන්න.


FundraisingBox Logo

බැංකු හුවමාරුව

සපයා ඇති මූල්‍ය ගනුදෙනු ක්‍රම කිසිවක් ඔබට අදාළ නැති නම්, ඔබේ පුණ්‍යාධාර බැංකු හුවමාරුවක් ලෙස ලබා ගැනීමට අප සතුටුය.

Berzin Archives e.V.
Deutsche Bank
Mehringdamm 35
10961 Berlin, Germany

BIC/SWIFT: DEUTDEDBBER
IBAN: DE61100700240327048500
Message: Donation

ඔබේ පුණ්‍යාධාරයෙන් අප කරන දේ

  • 15% - අලුත් ඉංග්‍රීසි දේවල් පිළියෙල කිරීම සහ සංස්කරණය
  • 35% - ලේඛනාරක්ෂණයේ දේවල් අනෙකුත් භාෂාවලට පරිවර්තනය සහ සංස්කරණය
  • 5% - වෙබ් අඩවිය සහ සමාජමාධ්‍ය උදෙසා ශ්‍රව්‍යදෘශ්‍ය දේ පිළියෙල කිරීම
  • 40% - වෙබ් අඩවිය නඩත්තුව, යාවත්කාලීන කිරීම සහ පුළුල් කිරීම
  • 5% - පරිපාලන, ගිණුම්කරන සහ නෛතික පිරිවැය

අප අමතන්න

වැඩිදුර තොරතුරු දැන ගැනීමට, අප අමතන්න.

Top