Бусдад хэрхэн эерэг нөлөө үзүүлэх вэ?

Бусад бидэнд зөвхөн нээлттэй, шинэ зүйл хүлээн авах хүсэлтэй тохиолдолд бид тэдэнд илүү эерэг амьдралаар амьдрахад нь тусалж чадна. Бидний уулзаж учирч байгаа зарим хүмүүс угаас нээлттэй, мөн бидний зарим нь угаас бусдад нөлөөлөх хүчтэй байж болно. Гэвч үүнээс бусад тохиолдолд хэрэв бид өглөгч сэтгэлтэй байж, зөвлөгөөг аятай сайхан байдлаар өгч, амьдралд хэрхэн хэрэглэхийг тодорхой заан өгч, зөвлөсөн зүйлээ амьдралд өөрөө хэрэглэн үлгэр жишээ үзүүлбэл хүмүүс бидэнд ойртон ирж, бидний эерэг нөлөөг авна.

Гэгээрэлд хүрэхээр зорьж байгаа үед бид Бурхан болж бусдад туслахад хэрэгтэй бүх сайн чанарыг төгс болгохын тулд зургаан чанадад хүрэх хандлагыг төлөвшүүлдэг. Гэвч бусдад сайн чанаруудаа бас төгс болгоход нь туслахын тулд эхлээд тэднийг өөрийн эерэг нөлөөнд авчрах хэрэгтэй. Бурхан багш үүнд дөрвөн үе шаттайгаар хэрхэн үр дүнтэй хүрэхийг заан үзүүлсэн. Үүнд:

1. Өглөгч байх

Аль болох бусдад өглөгч байх хэрэгтэй. Хэн нэгэн манайд зочилж ирвэл тэднийг хөнгөн зүйлээр дайлах хэрэгтэй; хэрэв бид гадагш хооллохоор явбал тэднийг дайлж, төлбөрийг төлж болох юм. Өглөгч байна гэдэг нь заавал хэн нэгэнд ямар нэг материаллаг зүйл өгнө гэсэн үг биш. Хамгийн чухал нь өөрийн цаг хугацаагаа харамгүй зориулах явдал. Хэн нэгний өөрийнх нь талаар мэдэх хүсэлтэй, чин сэтгэлээсээ тэдний асуудлуудыг сонсох, сонирхох, тэдний амьдралыг үнэн сэтгэлээсээ авч үзэх нь хэзээ ч доогуур үнэлж болшгүй нэг том бэлэг юм. Энэ нь хүмүүст бусдад хүлээн зөвшөөрөгдөж буй сэтгэгдэл төрүүлж, тайван байж түүний үрд тэд баяртай, бидэнтэй байхдаа дуртай болдог. Энэ бол өөрийн эерэг нөлөөг нээлттэй байлгах эхний алхам юм.

2. Найрсаг ярих

Хүмүүсийг илүү нээлттэй болгохын тулд бид тэдэнтэй эелдэг, найрсаг байдлаар ярих хэрэгтэй. Энэ нь тэдний ойлгох хэлбэрээр, тэдний хэрэглэдэг хэл яриаг хэрэглэж, тэдний сонирхлын дагуу ярина гэсэн үг юм. Гол нь бид бусдыг бидэнтэй байх дуртай болгох явдал. Тэдний эрүүл мэндийг асуун, тэдний амьдралд болж байгаа зүйлийг сонирхоно. Хэрэв хэн нэг хүн хөл бөмбөг сонирхдог бол бид “Хөл бөмбөг бол утгагүй, цаг үрсэн зүйл!” гэж хэлж болохгүй. Энэ бол маш чухал, учир нь хэрэв бид ингэж хэлбэл тэд биднийг сонсохгүй. Тэднийг доогуур үнэлж байгаа мэт сэтгэгдэл тэдэнд төрнө. Өнөөдрийн тоглолтонд хэн ялсан тухай нарийвчлан асуух шаардлагагүй боловч тэдэнд бусдад хүлээн зөвшөөрөгдөж буй сэтгэгдэл төрөхүйц байдлаар энэ талаар бага зэрэг ярьж болно. Хэрэв бид бусдад туслахыг хүсэж байгаа бол хүн бүрийг мөн тэдний сонирхож буй зүйлийг сонирхох нь чухал. Хэрэв бид ингэхгүй бол бусадтай ер нь яаж холбогдож чадах билээ?

Хэрэв хэн нэгэн бидэнд нээлттэй, бидэнд хүлээн зөвшөөрөгдөж буй гэсэн сэтгэгдэлтэй байгаа бол бидний найрсаг яриа илүү утга учиртай зүйл уруу чиглүүлж болно. Тохиромжтой цагт, тохиромжтой нөхцөлд тухайн хүнтэй холбоотой байх, түүнд тустай байх Бурханы шашны сургаалаас хэлж өгч болно. Ингэхдээ бид тэдний авч болох зарим ач тусыг заавал онцгойлон дурдах хэрэгтэй.

Зөвлөгөө өгч байгаа үед бидний дуу хоолойны өнгө маш чухал. Шахсан, өөрийгөө тэднээс илүү эсвэл тэднийг өөрөөсөө доогуур гэж үзсэн өнгө аяс гаргахаас зайлсхийх хэрэгтэй. Энэ бол найрсаг ярих гэдгийн утга санаа юм. Нөгөө хүнд сүрдэх эсвэл хүсээгүй олон зөвлөгөөнд дарагдах мэт сэтгэгдэл төрүүлэхгүй, хүлээн зөвшөөрөхөд амар байдлаар ярих хэрэгтэй. Зөвлөгөө санал болгох зөв цаг хугацаа, зөв хэлбэрийг мэдэхэд маш их мэдрэмж, чадвар шаардагдана. Хэрэв бид хэтэрхий шургуу байж, үргэлж гүнзгий утга учиртай ярианд шамдах юм бол хүмүүст бид хамт байхад залхмаар санагдаж, бидний хэлэх зүйлийг хүлээн авахгүй. Ийм учраас, ялангуяа зөвлөгөө өгч байгаа үед цаад хүн нь өөрийгөө хамгаалах байдалтай болж эхлэх үед бид заримдаа харилцан ярианыхаа өнгийг хөнгөвчлөх үүднээс хошигнол хэрэглэх хэрэгтэй болдог.

Хэн нэгэнд зарим сургаалыг тайлбарлаж байгаа үед найрсаг боловч утга учиртай байдлаар эелдэг ярьсны үр дүнд тэд бидний зөвлөсөн зүйлийн зорилгод хүрэхийг сонирхоно. Учир нь тэд зөвлгөөг ойлгож, түүнд итгэлтэй байх ба ач тусыг нь ойлгосноор тэд түүнийг үнэлэж буй хэрэг юм.

3. Бусдыг зорилгодоо хүрэхэд нь чиглүүлэх

Бид өөрсдийн өгч байгаа ямар ч зөвлөгөөг ердөө Бурханы шашны онолын түвшинд үлдээдэггүй; тухайн хүний хувийн нөхцөлд сургаалыг хэрхэн ашиглахыг тодорхой тайлбарлаж өгөх хэрэгтэй. Ийм байдлаар бид бусдыг өөрийн өгсөн зөвлөгөөг бодит амьдралд хэрэглэхэд хөтөлж тэгснээр тэд сургаалын зорилгод хүрч чадах юм. Тэд сургаалыг хэрхэн ашиглахыг мэдсэн тохиолдолд – үе шаттайгаар, чухам юу хийхийг – тэдэнд түүнийг оролдож үзэх хүсэл эрмэлзэл төрнө.

Бусдыг сургаалыг амьдралдаа ашиглахад хөтлөхийн тулд бид түүнийг хийхэд хялбар болгох нөхцөлөөр хангахыг хичээдэг. Энэ нь ялангуяа Бурханы шашны талаарх мэдлэг, туршлагагүй хүмүүст зориулан юмсыг эхний ээлжинд энгийн байлгах гэсэн утгатай юм. Зөвхөн алгуур байдлаар бид тэднийг илүү нарийн, гүнзгий аргуудад чиглүүлнэ. Үүний үр дүнд тэд арга техникээ тасралтгүй ашиглаж, цааш улам гүнзгийрүүлэх өөртөө итгэх итгэл олж авна. Тэд одоо байгаа түвшнээсээ илүү гүнзгий сургаалыг ашиглахыг оролдож үзэхээс шанртахгүй болно.

4. Зорилгодоо зохилдох

Хамгийн их зориг мохоодог зүйлүүдийн нэг бол бидний зөвлөгөө өгч буй хүн биднийг хуурамч гэж харах явдал. Тэднийг сургаалаас татгалзахаас сэргийлэхэд туслахын тулд бид өөрсдөө зөвлөсөн зөвлөгөөтэйгөө нийцэх сайн үлгэр жишээ үзүүлэх хэрэгтэй. Хэрэв бид хэн нэгэнд уурыг даван туулах Бурханы шашны аргыг заасан боловч тэдэнтэй ресторанд хооллох үедээ захиалсан хоол ирэх хүртэл хагас цаг болох тохиолдолд эвгүй дүр зураг гаргавал тэд уур бухимдлын талаарх Бурханы шашны сургаалын талаар юу гэж бодох бол? Тэд тэдгээр аргууд нь үр дүнгүй юм байна гэж бодон, тэдгээрийг орхих болно. Мөн тэд мэдээж бидний өгөх дараагийн зөвлөгөөг авахгүй. Ийм учраас бидний зан байдал бидний зааж байгаа зүйлтэй зохилдох ёстой. Зөвхөн үүний үндсэн дээр бусад бидний ярьж байгаа зүйлд итгэнэ.

Одоогоор мэдээж, бид хараахан Бурхан болоогүй байна. Иймд бид бусдын дуурайх төгс төгөлдөр үлгэр жишээ болох боломжгүй. Хуурамч, хоёр нүүртэн байхгүй байх гэдэг нь ердөө туслах гэж буй хүнтэйгээ хамт байх үедээ сургаалыг дагаж байгаа байдал үзүүлээд харин ганцаараа эсвэл гэр бүлтэйгээ байхдаа ичгүүр сонжуургүй байна гэсэн үг биш. Номын зорилгод зохилдож байх нь хорин дөрвөн цагийн, чин сэтгэлийн зүйл байх хэрэгтэй.

Дүгнэлт

Бусдыг Бурханы шашны сургаалаар боловсроход туслах, тэднийг ойртуулан авчрах энэхүү дөрвөн үе шат нь зөвхөн бидний хувийн харилцаанд төдийгүй Номыг дэлхий дахины хүртээл болгох өөр өргөн цар хүрээний ач холбогдолтой юм.

  • Өглөгч байх – сургаалыг үнэ төлбөргүй хүртээх
  • Найрсаг ярих – сургаалыг ойлгоход хялбар үг хэллэгээр, мэдээллийн өргөн хэрэгслийг ашиглан хүргэх: ном, цахим хуудас, татаж авах файл хэлбэрийн аудио нэвтрүүлэг, видео, олон нийтийн сүлжээ гэх мэт
  • Бусдыг зорилгодоо хүрэхэд нь чиглүүлэх – сургаалд үе шаттайгаар хэрхэн суралцах, эзэмших, өдөр тутмын амьдралд хэрхэн ашиглахыг тодорхой үзүүлэх
  • Зорилгодоо зохилдох – Бурханы шашны зарчмуудыг өөрийн амьдралыг хөтлөх хэв маягаараа, Номын байгууллагын хувьд, байгууллагын үйл ажиллагааг явуулж байгаа хэв маягаараа үлгэрлэн харуулах.

Эдгээр дөрвөн үе шат нь хэрэв гэгээрэлд хүрэх бэлгэ чанар бүрэн гүйцэд бодь сэтгэлээр өдөөгдөөгүй ч чин сэтгэлээс бусдын тусыг бодсон сэтгэл дээр суурилсан бол бусдыг өөрийн эерэг нөлөөнд хураах хамгийн сайн арга болно.

Top