Opublikowane dzieła dr. Berzina

Polski

Książki złożone z angielskich wykładów

Ścieżki do oświecenia i cztery tradycje tybetańskiego buddyzmu, tłum. J. Łukomska-Grela, Kraków 1987. 

Trzy wykłady, tłum. J. Łukomska-Grela, Kraków 1988. 

51 składników umysłu według abhidharmy, tłum. J. Łukomska-Grela, Kraków 1989. 

Podstawy praktyki buddyjskiej, Buddyjska Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1991.

Tłumaczenia opublikowanych prac

Natura Buddy, tłum. J. Łukomska-Grela, Kraków 1987. 

Longczienpa. Cenny różaniec czterech Dharm: wprowadzenie do dzogczien wielkiego spełnienia, tłum. Tomasz Przewrocki, Kraków 1988. 

IX Karmapa Wangcziuk Dordże, Mahamudra eliminująca ciemności niewiedzy, Wydawnictwo Terma, Kraków 1993. 

Wprowadzenie do buddyzmu tybetańskiego, Instytut Marpy, Szczecin 1999. 

Inicjacja kalaczakry, Wydawnictwo A, Kraków 2005.

Artykuły złożone z opublikowanych książek

Buddyjska nauka o odradzaniu się www.buddyzm.com.pl

Dzieła opublikowane w innych językach niż polski

Pełna lista wielojęzycznych publikacji dr. Berzina zawiera prace napisane, redagowane lub tłumaczone z tybetańskiego na angielski, jak również prace, których współautorami byli Jego Świątobliwość czternasty Dalajlama lub Thubten Czodron, współredagowane z Jonathanem Landawem lub Johnem Brayem ewentualnie współtłumaczone z Szarpą Tulku lub Matthew Kapsteinem. Szczegóły można znaleźć w wersji angielskiej witryny.

Top