สาสน์จากท่านเซนซับ เซอร์กง ทูลกู

สาสน์

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2008

อเล็กซ์ เบอร์ซิ่น เป็นศิษย์คนสนิทและเป็นล่ามแปลภาษาของผู้ดำรงตำแหน่งคนก่อนอาตมา ท่านเซนซับ เซอร์กง รินโปเช และเราได้สานต่อสายสัมพันธ์ใกล้ชิดทางธรรมโดยปราศจากสิ่งใดขวางกั้นในชาตินี้เช่นกัน  ห้องเก็บเอกสารเบอร์ซิ่น (Berzin Archives) รวบรวมหลักคำสอนจำนวนมากของผู้ดำรงตำแหน่งคนก่อนของอาตมา ซึ่งอเล็กซ์ได้แปลไว้ รวมถึงหลักคำสอนชัดเจนมากมายที่อเล็กซ์เองได้สอนไว้ โดยอิงจากสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากผู้ดำรงตำแหน่งคนก่อนอาตมา  อาตมามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เขาดำเนินธรรมเนียมของการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดของผู้มาก่อนอาตมาอย่างต่อเนื่อง โดยทำเนื้อหาหลายภาษาสำหรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่หลากหลาย

อาตมาขอสวดภาวนาอย่างแรงกล้าให้งานนี้เติบโตยิ่งขึ้นไปและให้เว็บไซต์นี้คงอยู่เป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องและแรงบันดาลใจสำหรับชนรุ่นหลังต่อไป  ขอให้ความเข้าใจเชิงลึกที่ผู้คนได้รับจากสิ่งนี้สุกงอมอย่างรวดเร็วกลายเป็นการบรรลุการตรัสรู้ด้วยเทอญ

Top