Thông điệp của Tsenshap Serkong Rinpoche thứ Hai

Ông Alex Berzin đã từng là một đệ tử thân cận và thông dịch viên của vị tiền thân của tôi, cố Hòa Thượng Tsenshap Serkong Rinpoche, và chúng tôi lại tiếp tục mối quan hệ đạo Pháp trong đời này. Viện Lưu Trữ Phật Pháp Berzin có rất nhiều bài giáo huấn từ vị tiền thân của tôi mà ông Alex đã phiên dịch, cũng như nhiều bài pháp rõ ràng của ông Alex, dựa vào những gì ông đã học hỏi từ cố Hòa Thượng. Tôi rất hoan hỷ là ông Alex đang tiếp nối truyền thống bất bộ phái khoáng đạt của vị tiền thân của tôi và chia sẻ giáo pháp đa ngôn ngữ trên trang mạng của ông với đại chúng khắp nơi.

Tôi nguyện cầu dự án này tiếp tục phát triển, trang mạng này luôn là nguồn thông tin xác thực và mang lại cảm hứng tu tập cho những thế hệ mai sau. Nguyện rằng những tri kiến mà đại chúng có được từ trang mạng này nhanh chóng chín thành quả vị toàn giác.

22 tháng Mười Một, 2008
Tsenshap Serkong Rinpoche thứ Hai

Top