Lễ Điểm Đạo Kalachakra Là Gì?

Lễ điểm đạo Kalachakra (quán đảnh) là một nghi thức Phật giáo được ban truyền để khuyến khích hòa bình thế giới, và chuẩn bị cho các hành giả tu tập pháp thiền Mật tông. Không giống như các giáo pháp cao cấp khác trong nhà Phật, theo truyền thống thì lễ điểm đạo này đã được ban truyền cho công chúng, và đã thu hút số đại chúng đông đảo nhất, và ngày nay, cũng không ngoại lệ. Khi Đức Dalai Lama ban lễ điểm đạo này ở Ấn Độ thì hàng trăm ngàn người từ khắp nơi trên thế giới tề tựu lại. Nhưng tất cả những điều này có nghĩa là gì?

Kalachakra có nghĩa là “chu kỳ thời gian”, và đúng ra thì thời gian là kẻ thù lớn nhất của chúng ta. Theo thời gian thì mình sẽ già nua, mất hết khả năng và qua đời. Nếu như nghĩ về mặt tái sinh thì dường như như mình phải trải qua chu kỳ này một cách vô tận, hết lần này đến lần khác. Thật là khủng khiếp! Ngay cả trong kiếp này, mình cũng phải chịu sự khống chế của các chu kỳ nội tiết tố, các mùa và chiêm tinh.

Các pháp thiền cao cấp của Kalachakra giúp cho mình thoát khỏi nanh vuốt của thời gian. Chúng ta có thể hướng đời sống của mình đến việc giúp đỡ tha nhân, bất kể điều gì xảy ra trong cơ thể, hay thế giới quanh ta. Khi các nhóm đông người từ những hoàn cảnh sinh sống khác nhau tề tựu lại để học hỏi về lòng từ, lòng bi và trí tuệ thì họ sẽ tạo ra một thời điểm và nơi chốn hòa hợp. Nhờ sự quảng bá xa rộng mà hành vi tề tựu lại để thọ nhân một lễ quán đảnh Kalachakra là một cách tuyệt vời để đóng góp cho hòa bình thế giới.

Top