"Бодьсадвын 37 гарын авлага"-ын тайлбар – Далай лам

Дээрхийн гэгээн Далай лам 1983 онд Бодгаяад төвөд дүрвэгсэд болон мөргөлчдөд тусгайлан хандсан зөвлөгөө бүхий бодьсадвын бүтээлийн талаар сургаал айлдав.

Top