Luận Giải “37 Pháp Hành Bồ Tát” – Đức Dalai Lama

Đức Dalai Lama thuyết giảng pháp hành Bồ tát tại Bồ Đề Đạo Tràng, năm 1983, với lời khuyên đặc biệt cho người tỵ nạn và Phật tử hành hương từ Tây Tạng.

Top