Szczegóły dotyczące sześciu doskonałości: sześć paramit

Aby dotrzymać ślubów bodhisattwy, musimy rozwinąć w sobie sześć doskonałości lub dalekosiężnych postaw. W ogólnej prezentacji Mahajany dzielimy te sześć dalekosiężnych postaw na dwie sieci. Sieć pozytywnej siły przekształca się w sieć niosących oświecenie form, by pomagać innym. Sieć głębokiej świadomości przekształca się zaś w sieć Dharmakaji, wszechwiedzący umysł Buddy. Ale potrzebujemy obu, aby osiągnąć każdą z nich; wspierają się nawzajem.

Top