ความสมบูรณ์แบบของปัญญา: ปัญญาบารมี

หากเราขาดปัญญาที่สามารถแยกแยะได้อย่างถูกต้องระหว่างความเป็นจริงและจินตนาการแล้ว เราก็จะขาดเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการบรรลุเป้าหมายเชิงบวกทั้งทางโลกและทางศาสนา ในสภาพของความไม่รับรู้และสับสน เราอาจเดาได้ว่าอะไรจะเป็นประโยชน์สำหรับเราหรือสำหรับคนอื่น และบ่อยครั้งที่เราคิดผิด ด้วยการรับรู้ที่แยกแยะที่กว้างไกล ซึ่งก็คือความสมบูรณ์แบบของปัญญา ควบคู่ไปกับความเห็นอกเห็นใจและเป้าหมายทางโพธิจิต เราสามารถกลายมาเป็นพระพุทธเจ้า และรู้จักวิธีการที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่สุดในการทำประโยชน์ให้แก่แต่ละบุคคลและทุกชีวิตที่มีอยู่ได้

การรับรู้ที่แยกแยะที่กว้างไกล เป็นรู้จักกันอย่างแพร่หลายใน "ปัญญาบารมี" หรือความสมบูรณ์แบบของปัญญา ซึ่งเป็นความสมบูรณ์แบบประการสุดท้ายในทั้งหกประการ ด้วยสิ่งนี้ เราจะวิเคราะห์และแยกแยะโดยละเอียดและอย่างถูกต้อง ด้วยความเชื่อมั่น ธรรมชาติ และรายละเอียดที่ดีของทุกสิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้เพื่อบรรลุการตรัสรู้และเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ มีรายละเอียดปลีกย่อยอยู่สามส่วน การรับรู้ที่แยกแยะอันกว้างไกลที่จะเข้าใจได้อย่างถูกต้อง

 1. ปรากฏการณ์ที่ลึกที่สุด หมายถึงธรรมชาติอย่างมากของความจริง กล่าวคือ การขาดธรรมชาติที่สร้างขึ้นได้เองของปรากฎการณ์ทุกอย่าง รับรู้ผ่านหมวดหมู่ความหมายตามแนวคิด หรือที่ไม่ใช่แนวคิดในลักษณะที่ปรากฏ
 2. ปรากฏการณ์แบบสมมติ แบบผิวเผิน หมายถึงความรู้หลัก 5 สาขา ได้แก่ ศิลปะและหัตถกรรมที่ทำด้วยมือ การแพทย์ ภาษาและไวยากรณ์ ตรรกะและความรู้ภายในของคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่สมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนของการบรรลุ และวิธีการและสัญญาณของผลสำเร็จในขั้นตอนเหล่านั้น 
 3. วิธีการทำประโยชน์ให้กับสิ่งมีชีวิตที่มีความทุกข์ที่จำกัดทั้งหมด นั่นคือ บุคคล 11 ประเภทที่จะช่วยเหลือ ซึ่งได้อธิบายไว้ในส่วนที่เกี่ยวกับความมีวินัยในตนเองตามหลักจริยธรรม ความเพียร และความมั่นคงทางจิตใจ 

ด้วยความสมบูรณ์แบบของปัญญา เราจะแยกแยะอย่างถูกต้องและเด็ดขาด

 • เป้าหมายเชิงบวกที่เราตั้งใจที่จะบรรลุ
 • ประโยชน์ของการบรรลุเป้าหมาย
 • ข้อเสียที่เกิดจากการไม่บรรลุเป้าหมาย
 • วิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้
 • วิธีปฏิบัติวิธีการเหล่านั้นอย่างถูกต้องเหมาะสม
 • อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นขณะพยายามฝึกปฏิบัติ
 • วิธีการหลีกเลี่ยงหรือเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้ 

หากปราศจากความเข้าใจที่ถูกต้องที่มาจากการรับรู้ที่แยกแยะที่กว้างไกล เราจะฝึกปฏิบัติวิธีการทางพุทธศาสนาอย่างสุ่มสี่สุ่มห้า ไม่แน่ใจว่าเรากำลังมุ่งเป้าไปที่อะไร ทำไมเราถึงมุ่งเป้าไปที่สิ่งนั้น จะบรรลุมันได้อย่างไร และเราจะทำอะไรกับสิ่งที่บรรลุเมื่อเราไปถึงสิ่งนั้นแล้ว เราจะทำให้แนวทางปฏิบัติของเราปนเปื้อนไปด้วยแรงจูงใจที่เห็นแก่ตัว ความไม่รู้ ทำให้มันสกปรกไปด้วยอารมณ์และทัศนคติที่รบกวนจิตใจ ดังนั้นจึงส่งผลต่อโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จ

การรับรู้ที่แยกแยะที่กว้างไกลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการนำทัศนคติที่กว้างไกลอีกห้าประการไปปฏิบัติอันได้แก่ ความเอื้อเฟื้อ วินัยในตนเองตามหลักจริยธรรม ความอดทน ความเพียร และความมั่นคงทางจิตใจหรือสมาธิได้อย่างเหมาะสม ด้วยความสมบูรณ์แบบของปัญญานี้ เราจึงแยกแยะได้อย่างถูกต้องและเด็ดขาดในสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้คือ

 • อะไรคือสิ่งที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมที่จะให้และให้ใคร และยิ่งไปกว่านั้นคือ ธรรมชาติความว่างเปล่าของตัวเราเอง บุคคลที่เราจะให้และสิ่งที่เราจะให้ เพื่อที่ว่าเราจะสามารถให้สิ่งที่เป็นประโยชน์โดยปราศจากความภาคภูมิใจหรือความยึดติดใด ๆ และปราศจากความรู้สึกเสียใจ 
 • อะไรคือสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นอันตรายต่อตัวเราและผู้อื่น และยิ่งไปกว่านั้นคือ ความทุกข์ของสังสารวัฏ และข้อเสียของการยังคงอยู่ในสภาพของนิพพานที่ไม่แยแส สงบนิ่ง เพื่อที่ว่าเราจะได้ฝึกหัดวินัยในตนเองตามหลักจริยธรรมอย่างบริสุทธิ์ และเพื่อประโยชน์ต่อผู้อื่นเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อบรรลุเป้าหมายที่เห็นแก่ตัวของเราเอง 
 • ข้อบกพร่องของความไม่อดทนและประโยชน์ของความอดทน เพื่อที่เราจะสามารถทนทานด้วยความรักและความเห็นอกเห็นใจต่อการตอบสนองเชิงลบและไม่เป็นมิตรต่อความพยายามของเราในการที่จะช่วยเหลือพวกเขา และความยากลำบากทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติธรรมโดยปราศจากความโกรธ
 • เหตุผลว่าทำไมเราจึงมุ่งไปที่เป้าหมายทางศาสนาของเรา และวิธีการที่เราปฏิบัติจะนำเราไปสู่เป้าหมายนั้นได้อย่างไรเพื่อให้เราพากเพียรในการปฏิบัติโดยไม่เกียจคร้านหรือท้อแท้ และยอมแพ้
 • อะไรคือความเป็นจริงและอะไรคือการคาดคะเนวิถีทางของการดำรงอยู่ที่เป็นไปไม่ได้นั้น เพื่อที่ว่าสมาธิพร้อมด้วยความมั่นคงทางจิตใจมุ่งเน้นไปที่ธรรมชาติที่แท้จริงของความเป็นจริงจะทำให้เราหลุดพ้นและตรัสรู้ ยิ่งไปกว่านั้นด้วยการรับรู้ที่แยกแยะในเป้าหมายของเรา เราจะไม่ปล่อยให้สภาพอันเงียบสงบและความสุขใด ๆ ที่ได้รับจากการทำสมาธิทำให้เราแยกออกจากเป้าหมายในการช่วยเหลือผู้อื่น

ความสมบูรณ์แบบ 10 ประการ 

เมื่อมีการระบุทัศนคติที่กว้างไกล 10 ประการ ทัศนคติสี่ประการสุดท้ายเป็นส่วนย่อยของการแยกแยะที่กว้างไกลดังต่อไปนี้

 • ทักษะในวิธีการที่กว้างไกล – การรับรู้ที่แยกแยะพิเศษเกี่ยวกับวิธีการที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่สุด มุ่งเข้าสู่ภายในเพื่อทำให้คำสอนทางพระธรรมเป็นจริงและออกสู่ภายนอกเพื่อช่วยให้ผู้อื่นบรรลุความหลุดพ้นและตรัสรู้
 • การภาวนาปณิธานที่กว้างไกล –  การรับรู้ที่แยกแยะพิเศษเกี่ยวกับสิ่งที่เราปณิธาน กล่าวคือไม่เคยแยกออกจากเป้าหมายทางโพธิจิตในชั่วชีวิตของเราทั้งหมด และเพื่อกิจกรรมต่าง ๆ ของเราที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นอย่างต่อเนื่องตลอดไป
 • การเสริมสร้างความแข็งแกร่งที่กว้างไกล – การรับรู้ที่แยกแยะพิเศษ ซึ่งได้รับมาจากการวิเคราะห์และการทำสมาธิที่มั่นคงใช้เพื่อขยายการรับรู้ที่แยกแยะที่กว้างไกลของเราออกไป และไม่ปล่อยให้มันถูกทำลายไปด้วยพลังที่ต่อต้าน เช่น การยึดติด 
 • การรับรู้เชิงลึกที่กว้างไกล – การรับรู้ที่แยกแยะพิเศษ ซึ่งใช้เพื่อรวมความเข้าใจเกี่ยวกับความว่างเปล่าของปรากฎการณ์ทั้งหมดเข้ากับจิตใจของเราอย่างสมบูรณ์ เพื่อที่จะสามารถรับรู้ความจริงผิวเผินและความจริงที่ลึกที่สุดเกี่ยวกับทุกสิ่งไปพร้อม ๆ กัน

บทสรุป

ด้วยการรับรู้ที่แยกแยะที่กว้างไกล เราจะแยกออกประโยชน์ของการปฏิบัติใด ๆ ที่เราดำเนินการและข้อเสียของการดำเนินชีวิตต่อไปด้วยสิ่งที่เราปฏิบัติเพื่อเอาชนะนั้นได้อย่างชัดเจนและเด็ดขาด ด้วยการสนับสนุนจากความเข้าใจและความเชื่อมั่นนี้ และขับเคลื่อนโดยแรงจูงใจที่มั่นคงแน่วแน่ของความรัก ความเห็นอกเห็นใจ และเป้าหมายทางโพธิจิตแล้ว การปฏิบัติธรรมใด ๆ ที่เราทำเพื่อให้บรรลุการตรัสรู้และความสามารถในการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นก็จะเป็นไปได้ 

Top