அறிவொளியின் பரிபூரணம்: பிரஜ்னபரமிதா

யதார்த்தம் மற்றும் கற்பனைக்கு இடையில் துல்லியமாக பாகுபடுத்தும் அறிவொளியை நாம் இழந்தால், நம்முடைய மற்றும் மற்றவர்களின் வாய்மொழி மற்றும் ஆன்மிக நேர்மறை நோக்கங்களை முழுமையாக்கும் மிக முக்கியமான ஆயுதத்தை நாம் இழக்கிறோம். அறியாமை மற்றும் குழப்ப நிலையில், நமக்கும் மற்ற யாரோ ஒருவருக்கும் எது உதவிகரமாக இருக்கும் என்று நம்மால் யூகிக்க மட்டுமே முடியும், பெரும்பாலும் நாம் நினைப்பது தவறாக இருக்கலாம். தொலைதூர - அடைதல் பாகுபடுத்தும் விழிப்புணர்வுடன் - அறிவொளியின் பரிபூரணமானது - இரக்கம் மற்றும் போதிசிட்டா நோக்கத்துடன் இணைந்து, நம்மால் புத்தராக முடியும். மேலும் ஒவ்வொரு உயிரும் பலன் பெறுவதற்கான சரியான வழிமுறைகளை, தாக்கம் ஏற்படுத்தும் அம்சங்கள் குறித்து முழுமையாக அறியலாம்.

தொலைதூர -அடைதல் பாகுபடுத்தும் விழிப்புணர்வானது -பெரும்பாலும் "பிரஜ்னபரமிதா, " அறிவொளியின் பரிபூரணம் என்று அறியப்படுகிறது - இதுவே ஆறு பரிபூரணங்களில் இறுதியானது. நாம் அதைக் கொண்டு, ஞானத்தை அடைவதற்கும் மற்ற அனைவருக்கும் முழுமையாகப் பயனளிப்பதற்கும் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய எல்லாவற்றின் தன்மை மற்றும் சிறந்த விவரங்களையும் துல்லியமாகவும் உறுதியுடனும் முழுமையாக பகுப்பாய்வு செய்து பாகுபடுத்துகிறோம். தொலைதூர பாகுபடுத்தும் விழிப்புணர்வை சரியாகப் புரிந்து கொள்வதற்கு மூன்று பிரிவுகள் இருக்கின்றன:

 1. ஆழ்ந்த நிகழ்வு - யதார்த்தத்தின் இயல்பு, அதாவது அனைத்து நிகழ்வுகளும் தன்னை நிலைநிறுத்தும் இயல்பு இல்லாதது, கருத்தியல் ரீதியாக ஒரு பொருள் வகை மூலம் அல்லது கருத்தியல் அல்லாத ஒரு வெளிப்படையான முறையில் அறியப்படுகிறது.
 2. மேலோட்டமான, வழக்கமான நிகழ்வு - அறிவின் ஐந்து முக்கியத் துறைகள்: கலை மற்றும் கைவினைத்திறன், மருத்துவம், மொழிகள் மற்றும் இலக்கணம், தர்க்கம் மற்றும் பௌத்த போதனைகளின் முழுமையான உள் அறிவு, குறிப்பாக உணர்தலின் நிலைகள் மற்றும் அவற்றை அடைவதற்கான வழிமுறைகள் மற்றும் அறிகுறிகள்
 3. அனைத்து வரையறுக்கப்பட்ட, துன்பப்படும் உயிர்களுக்கு எப்படி பயனளிப்பது - 11 வகையான நபர்களுக்கு உதவுவது பற்றி தொலைதூர நன்னெறி சுய-ஒழுக்கம், விடாமுயற்சி மற்றும் மன உறுதிப்பாடு தொடர்போடு விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

அறிவொளி பரிபூரணத்தை, நாம் சரியாக மற்றும் தீர்க்கமாக பாகுபடுத்தலாம்:

 • நாம் அடைய நினைக்கும் நேர்மறை இலக்குகள்
 • அதனை அடைவதன் பலன்கள்
 • அதனை அடையாததனால் வரும் தீமைகள்
 • இவ்வகை இலக்குகளை அடைவதற்கான மிக ஆற்றல்வாய்ந்த வழிமுறைகள்
 • அந்த வழிமுறைகளை எப்படி சரியாக பயிற்சிப்பது
 • பயிற்சிக்க முயற்சிக்கும் போது எழும் தடைகள்
 • அந்தத் தடைகளை தவிர்த்தல் அல்லது வென்று வருவதற்கான வழிகள்

தொலைதூர -அடைதல் பாகுபடுத்தும் விழிப்புணர்வில் இருந்து வருகின்ற சரியான புரிதல் இல்லாமல், நம்முடைய நோக்கம் என்ன, நாம் ஏன் அதனை நோக்கமாக வைத்திருக்கிறோம், அதனை எப்படி அடைவது, அவ்வாறு இலக்கை அடைந்து விட்டால் அதனை வைத்து நாம் என்ன செய்யப் போகிறோம் என்பதைப் பற்றி நிச்சயமின்மையோடு பௌத்த வழிமுறைகளை நாம் கண்மூடித்தனமாக பயிற்சிக்கிறோம்.  சுயநல, அறியாமை உந்துதல்களால் நமது பயிற்சிகளை மாசுபடுத்துகிறோம், குழப்பமான உணர்ச்சிகள் மற்றும் மனப்பான்மைகளால் அவற்றை மாசுபடுத்துவோம், அதன் மூலம் வெற்றிக்கான வாய்ப்புகளையும் அது பாதிக்கலாம்.

தாராள மனப்பான்மை, நன்னெறி சுய ஒழுக்கம், பொறுமை, விடாமுயற்சி மற்றும் மன உறுதி அல்லது ஒருமுகப்படுத்துதல் ஆகிய மற்ற ஐந்து தொலை தூர அடைதல் அணுகுமுறைகளை முறையாக நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு தொலை தூர அடைதல் பாகுபடுத்தும் விழிப்புணர்வு அவசியம். அறிவொளியின் இந்த பரிபூரணத்துடன், நாம் சரியாகவும் தீர்க்கமாகவும் பாகுபடுத்துகிறோம்:

 • என்ன கொடுப்பது, பொருத்தமற்ற எதைக் கொடுக்கிறோம், யாருக்கு கொடுக்கிறோம், மேலும் நமக்கான வெற்றிட இயல்பு, யாருக்குக் கொடுக்கிறோம், எதைக் கொடுக்கிறோம் என்ற வெற்றிடத் தன்மை, அதனால் எந்தப் பெருமையும், பற்றும், வருத்தமும் இல்லாமல், உதவியாக இருப்பதைக் கொடுக்க முடிகிறது. 
 • நமக்கும் மற்றவர்களுக்கும் உதவுவது என்ன? மற்றும் தீங்கானது என்ன? மேலும் சம்சாரியத்தின் துன்பங்கள் மற்றும் சாந்தமாகவே இருத்தல், நிர்வாண நிலை அக்கறையின்மையின் குறைபாடுகள், இதனால் நாம் நன்னெறி சுய ஒழுக்கத்தை நம்முடைய சொந்த சுயநல நோக்கங்களை பூர்த்தி செய்வதற்காக அன்றி முற்றிலுமாக மற்றவர்களுக்கு பலனளிப்பதற்காக மட்டுமே பயிற்சிக்கிறோம்.
 • பொறுமையின்மையின் தவறுகள் மற்றும் பொறுமையின் பலன்கள், அதனால் நாம் செய்யும் முயற்சிகளுக்கு மற்றவர்களின் எதிர்மறையான மற்றும் விரோதமான பதில்களை அன்புடனும் இரக்கத்துடனும் சகித்துக்கொள்ள முடியும் மற்றும் தர்மத்தை கடைப்பிடிப்பதில் உள்ள அனைத்து சிரமங்களையும் கோபப்படாமல் முயற்சிகளுக்கு உதவ முடியும்.
 • நாம் ஏன் நமது ஆன்மீக இலக்குகளை நோக்கமாகக் கொண்டு இருக்கிறோம் மற்றும் நாம் பயிற்சி செய்யும் முறைகள் எவ்வாறு நம்மை அவற்றிற்கு கொண்டு வரும் என்பதற்கான காரணங்கள், இதனால் நாம் நம்முடைய பயிற்சியில் சோம்பலடையாமல் அல்லது ஊக்கமில்லாமலோ, பாதியிலேயே கைவிடுபவராக மாறுவதில் இருந்து பாதுகாக்கப்படுவோம். 
 • யதார்த்தம் என்றால் என்ன மற்றும் சாத்தியமில்லாத வழியில் இருப்பதை முன்நிறுத்துவது என்ன, அதனால் ஒருநிலைப்படுத்துதலுடனான மன நிலைப்பாடு உண்மையான யதார்த்த இயல்பில் கவனத்துடன் இருப்பது நமக்கு விடுதலையையும் ஞானத்தயும் பெற்றுத் தரும். மேலும், நமது இலக்கைப் பற்றிய பாகுபடுத்தும் விழிப்புணர்வோடு, தியானத்தில் அடையும் எந்த அமைதியான மற்றும் பேரின்ப நிலை மற்ற அனைவருக்கும் உதவ வேண்டும் என்ற நமது இலக்கிலிருந்து நம்மைத் திசைதிருப்ப விடமாட்டோம்.

பத்து பரிபூரணங்கள்

பத்து தொலைதூர -அடைதல் அணுகுமுறைகள் பட்டியலிடப்பட்டால், கடைசி நான்கு அணுகுமுறைகளை தொலைதூர - அடைதல் பாகுபடுத்தும் பிரிவுகள்:

 • தொலைதூர அடைதல் திறன் பொருள்படுத்துவது – தர்ம போதனைகளை உண்மையாக்குவதற்கு உள்நோக்கி இயக்கப்பட்ட மிகவும் பயனுள்ள மற்றும் பொருத்தமான முறைகள் மற்றும் வெளிப்புறத்தில் மற்றவர்கள் விடுதலை மற்றும் ஞானம் பெற உதவுவது பற்றிய சிறந்த பாகுபடுத்தும் விழிப்புணர்வு. 
 • தொலைதூர அடைதலின் உயிரிப்பு பிரார்த்தனை – நாம் எதை விரும்புகிறோம் என்பது பற்றிய சிறந்த பாகுபடுத்தும் விழிப்புணர்வு, அதாவது நம் வாழ்நாள் முழுவதும் ஒரு போதிசிட்டா நோக்கத்திலிருந்து ஒருபோதும் பிரிந்துவிடக்கூடாது, மற்றவர்களுக்கு நன்மை பயக்கும் நமது செயல்பாடுகள் எந்த இடைவெளியும் இல்லாமல் எப்போதும் தொடர வேண்டும் என்ற விழிப்புணர்வு.
 • தொலைதூர அடைதல் வலுப்படுத்துதல் – சிறந்த பாகுபடுத்தும் விழிப்புணர்வு, பகுப்பாய்வு மற்றும் நிலைப்படுத்துதல் தியானம் மூலம் பெறப்பட்டது, எங்கள் தொலைநோக்கு பாகுபாடு விழிப்புணர்வை விரிவுபடுத்துவதற்கும், இணைப்பு போன்ற எதிர் சக்திகளால் அதை நசுக்க விடாமல் செய்வதற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
 • தொலைதூர - அடைதலின் ஆழமான விழிப்புணர்வு - எல்லாவற்றையும் பற்றிய மேலோட்டமான மற்றும் ஆழமான உண்மைகளை ஒரே நேரத்தில் அறிந்துகொள்ளும் வகையில், அனைத்து நிகழ்வுகளின் வெற்றிடத்தைப் பற்றிய சரியான புரிதலை நம் மனதில் முழுமையாக ஒருங்கிணைப்பதற்காகப் பயன்படுத்தப்படும் சிறப்பு பாகுபடுத்தும் விழிப்புணர்வு.

சுருக்கம்

தொலைதூர - அடைதலின் பாகுபடுத்தும் விழிப்புணர்வுடன், நாம் மேற்கொள்ளும் எந்த பயிற்சியாக இருந்தாலும் அதன் நன்மைகள் மற்றும் குறைபாடுகளுடன் தொடர்ந்து வாழ்வதனை வென்று வர என்ன பயிற்சி என்பதை நாம் தெளிவாகவும் தீர்க்கமாகவும் விவரிக்கலாம்.  இந்த உறுதியான புரிதல் மற்றும் நம்பிக்கையின் பின்பலத்தோடு, அன்பு, இரக்கம் மற்றும் போதிசிட்டா நோக்கம் ஆகியவற்றின் அசைக்க முடியாத உந்துதலால், நாம் செய்யும் எந்தவொரு தர்மப் பயிற்சியும் ஞானத்தை அடைவதற்கும், முடிந்தவரை மற்ற அனைவருக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

Top