Yogachara

Ein anderer Name für die Chittamatra-Schule des indischen Buddhismus.

Tibetisch: རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པ། rnal-'byor spyod-pa

Sanskrit: yogācāra

J. Hopkins: Yogāchāra


Andere Sprache

English: Yogachara
Русский: Йогачара
Tiếng Việt: Du-già hành tông, (tức duy thức tông)
Top