Yogachara

Another name for the Chittamatra school of Indian Buddhism.

Tibetan: རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པ། rnal-'byor spyod-pa

Sanskrit: yogācāra

J. Hopkins: Yogāchāra


Other languages

Deutsch: Yogachara
Русский: Йогачара
Tiếng Việt: Du-già hành tông, (tức duy thức tông)

Related terms

Top