Mahasanghika

Tibetan: dGe-'dun phal-chen-po


Other languages

Русский: махасангхика
Tiếng Việt: Đại Chúng Bộ
Top