Mahasanghika

Tibetan: dGe-'dun phal-chen-po


Other languages

Русский: Махасангхика
Tiếng Việt: Đại chúng bộ
Top