ਕੀ...
ਲੇਖ 1 ਦਾ 20
ਅਗਲਾ Arrow right
Study buddhism what is buddhism

ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

2,500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਰਥ ਗੌਤਮ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ – ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਜਾਗਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਜੋ ਉਸਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਖੁਦ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬੁੱਧ ਬਣ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੁੱਧ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ, ਰੁਚੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਹਨ   ਇਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿਖਾਏ  

ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ' ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਬੁਨਿਆਦੀ ਬੋਧੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ-ਚਾਰ ਉੱਤਮ ਸੱਚਾਈਆਂ

ਬੁੱਧ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਚਾਰ ਉੱਤਮ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚਾਰ ਤੱਥ ਹਨ ਜੋ ਉੱਚ ਜਾਗੇ ਜੀਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:

ਪਹਿਲਾ ਉੱਤਮ ਸੱਚ: ਸੱਚੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਨ, ਹਰ ਜੀਵ – ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕੀੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੇਘਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ, ਅਰਬਪਤੀ ਤੱਕ – ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਦੂਜਾ ਉੱਤਮ ਸੱਚ: ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ

ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਕਾਰਨ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ: ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੋਂਦ ਦੇ ਅਸੰਭਵ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਤੀਜਾ ਉੱਤਮ ਸੱਚ: ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸੱਚੀ ਰੋਕ

ਬੁੱਧ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਕੇ: ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ।

ਚੌਥਾ ਉੱਤਮ ਸੱਚ: ਮਨ ਦਾ ਸੱਚਾ ਰਾਹ

ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਾਰ ' ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ

ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ:

  • ਮਨ ਦਾ ਬੋਧੀ ਵਿਗਿਆਨ - ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਧਾਰਨਾ, ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ
  • ਬੋਧੀ ਦਰਸ਼ਨ - ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਤਰਕ, ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਸਮਝ
  • ਬੁੱਧ ਧਰਮ - ਪਿਛਲੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕਰਮ, ਰਸਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ।

ਬੋਧੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਧਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਦਿਮਾਗ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ, ਇਕਾਗਰਤਾ, ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਿਊਰਲ ਮਾਰਗ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੋਧੀ ਸੋਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂਚ ' ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ ਬੋਧੀ ਸੋਚ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹਨ। – 14ਵੇਂ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ

ਸਰੀਰਕ ਪੱਧਰ ' ਤੇ, ਬੋਧੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੂਝਵਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਕੁਆਂਟਮ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬੋਧੀ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਸੀ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਸਾਪੇਖਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਨਤਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੈੱਟ ਥਿਊਰੀ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ' ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬੋਧੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ' ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਕੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਅਗਨੋਸਟਿਕ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਜਾਂ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। – 14ਵੇਂ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਆਲਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਸਬਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਬੋਧੀ ਧਰਮ ਕਰਮ, ਪਿਛਲੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਪ, ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਬੁੱਧ ਬਾਈਬਲ", ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪਾਠ ਹਨ। 

ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤ, ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੁਰੂ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਣ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੋਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ' ਤੇ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਮੱਠੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਿਕਸ਼ੂ ਅਤੇ ਨਨ ਹਨ, ਜੋ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਅਦੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਆਰੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਸ਼ੇਵ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੱਠੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਧਿਐਨ, ਧਿਆਨ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਆਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।   ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ

ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖ, ਬੁੱਧ ਨੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ; ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ "ਗਿਆਨ" ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।” ਬੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਸਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ – ਪਿਆਰ, ਹਮਦਰਦੀ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ, ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ – ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਸਲ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ – ਨੈਤਿਕਤਾ, ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ – ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ' ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੁਆਰਾ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ।

Top