Meditasyon: Ana Hususlar

Birkaç genel meditasyon türü vardır. Bunlardan herhangi birini etkin bir şekilde yapabilmek için elde etmek istediğimiz tam zihin durumunu net ve kesin bir şekilde bilmemiz gerekir. Ayrıntılar arasında neye odaklanacağımız, bu odak nesnesiyle ilgili ayrıntıların ne olduğu, zihnimizin bu nesneyle nasıl ilişki kuracağı, neyin bu durumu geliştirmeye yardımcı olacağı, neyin bunu engelleyeceği ve bu zihin durumuna bir kez eriştikten sonra uygulamasının ne olacağı ve bunun neyi ortadan kaldıracağı bulunur. Ayrıca meditasyon için uygun koşulları, uygun oturma yeri ve duruş ile oturumlarımızı nasıl başlayıp bitireceğimizi de düzenlememiz gerekir.

Top