การทำสมาธิ: ประเด็นหลัก

การทำสมาธิมีหลายประเภท ในการทำสมาธิเหล่านี้ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราจำเป็นต้องรู้จักสภาวะจิตใจที่แน่ชัดที่เราต้องการสร้างขึ้นด้วยความแม่นยำและเด็ดขาด ซึ่งรายละเอียดนั้นก็จะรวมถึงการที่จะต้องรู้ว่า จะต้องมุ่งเน้นอะไร รายละเอียดที่เกี่ยวกับสิ่งที่มุ่งเน้น จิตใจของเราเกี่ยวข้องกับมันอย่างไร อะไรคือสิ่งที่จะช่วยในการพัฒนาสภาวะนี้ อะไรที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางมัน อะไรคือการประยุกต์ใช้เมื่อได้บรรลุสภาวะจิตใจนี้แล้ว และอะไรคือสิ่งที่มันได้กำจัดออกไป นอกจากนี้ เราจำเป็นต้องจัดเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการทำสมาธิ ท่าทาง และที่นั่งที่เหมาะสม รวมทั้งวิธีเริ่มต้นและสิ้นสุดการทำสมาธิของเราด้วย

Top