מדיטציה: נקודות עיקריות

ישנם כמה סוגים כלליים של מדיטציה. על מנת לתרגל משהו מהם באופן יעיל עלינו לדעת בדייקנות והחלטיות מהו מצב התודעה המדויק שאותו ברצוננו לחולל. פרטי העניין כוללים ידיעה של מה שנתמקד בו, את הפרטים הנוגעים למושא ההתמקדות, איך על התודעות שלנו להתייחס אליו, מה יעזור לפתח את המצב הזה, מה יעכב אותו, מה יהיה היישום שלו ברגע שמצב התודעה הזה יושג, ומה הוא יסלק. עלינו גם לארגן את התנאים הנאותים לתרגול המדיטציה, התנוחה והמושב המתאימים, ואת אופן ההתחלה והסיום של פרקי תרגול שלנו.

Top