Prakrti

Tibetan: spyi'i gtso-bo, rang-bzhin


Other languages

العربية: براكرتى
Tiếng Việt: Tự tính
简体中文: 原质
繁體中文: 原質
Top